Promotic

Konfiguracja wstępna "Miernik"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako miernik podłużny.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Miernik".

Obiekt ten zawiera wżłobiony obiekt PmgCanvas o nazwie "Dynamic". Ten steruje ruchem wskazówki miernika przy pomocy zmiennej o nazwie "val". Zmienną tą można przy pomocy powiązania danych połączyć z mierzoną wartością.

W skład rodzica-obiektu PmgCanvas wchodzą zmienne min oraz max określające zakres wartości miernika. Wartość space określa odległość podziałki od granicy obiektu. Wartość posAxis określa odległość podziałki od górnej granicy. Następne zmienne konfiguracji są w samym kontekście w sekcji rozpoczynającej się komentarzem USER VALUES.

Następne zmienne konfiguracyjne znajdują się na samym początku kontekstu lub na początku metody projektanta, gdzie można ustawić:
- colorScale - kolor podziałki i deskrypcji
- fontSize - wielkość deskrypcji
- majTicks - ilość wskazów głównych podziałki
- minTicks - ilość wskazów pozostałych pomiędzy dwoma głównymi
- nDescPer - period opisów głównych wskazów (0 = żadna, 1 = każda główna, 2 = każda druga)
- bgColor - kolor tła miernika
- color1 oraz color2 - wartości określające kolor tła miernika
- borderWidth - szerokość obwódki miernika
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Wartość mierzonaPołączenie z mierzoną wartością
Zakres od minimumPoczątek zakresu miernika
Zakres do maksymumKoniec zakresu miernika
Wskazy główne podziałki (ilość)Ilość wskazów głównych podziałki
Wskazy podziałki (ilość)Ilość wskazów pozostałych pomiędzy dwoma wskazami głównymi
Deskrypcja wartości podziałki (1=każdy wskaz główny)Deskrypcja wartości podziałki (1=każdy wskaz główny, 2=każdy drugi wskaz główny)
Wielkość czcionki deskrypcji wartościWielkość czcionki deskrypcji wartości
auto (domyślnie)
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
26
28
36
48

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.