Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "Okrągły miernik"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako okrągły miernik.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: " / Miernik".

Ten obiekt zawiera wżłobiony obiekt PmgCanvas o nazwie "Dynamic". Ten steruje ruchem wskazówki miernika przy pomocy zmiennej o nazwie "val". Zmienną tą można przy pomocy powiązania danych połączyć z mierzoną wartością.

W skład rodzica-obiektu PmgCanvas wchodzą zmienne min oraz max określające zakres wartości miernika. Następne zmienne konfiguracji są w samym kontekście w sekcji rozpoczynającej się komentarzem USER VALUES.

Następne zmienne konfiguracyjne znajdują się na samym początku kontekstu lub na początku metody projektanta, gdzie można ustawić:
- sUnit - nazwa jednostki pomiaru
- sTextSize - wielkość deskrypcji
- majTicks - ilość głównych wskazów podziałki
- minTicks - ilość wskazów podziałki pomiędzy dwoma głównymi
- nTechnolMin oraz nTechnolMax - ustawienie limitów technologicznych (jeżeli obie warości są zgodne, wtedy limity nie zostaną narysowane)
- bgColor1 oraz bgColor2 - wartości określające kolor tła miernika
Konfiguratory, któr można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Jednostka pomiaruJednostka pomiaru (kPa, MPa, ot/min, dB, ...)
Wartość mierzonaPołączenie z mierzoną wartością
Zakres od minimumPoczątek zakresu miernika
Zakres do maksymumKoniec zakresu miernika
Wyświetlenie limitów technologicznychKolorystycznie wyświetli limity technologiczne
Minimum technologiczneMinimum w zakresie technologicznym
Maksymum technologiczneMaksymum w zakresie technologicznym
Wskazy główne podziałki (ilość)Ilość wskazów głównych podziałki
Wskazy podziałki (ilość)Ilość wskazów podziałki pomiędzy dwoma wskazami głównymi
Deskrypcja wartości podziałki (1=każdy wskaz główny)Deskrypcja wartości podziałki (1=każdy wskaz główny, 2=każdy drugi wskaz główny)
Rozmiar czcionki deskrypcji wartościRozmiar czcionki deskrypcji wartości
auto (domyślnie)
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
26
28
36
48

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice