Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "Okrągły miernik jednostkowy"

Wytworzy element graficzny PmiCanvas zkonfigurowany jako okrągły miernik jednostkowy.
 
Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego elementu graficznego i zostanie przyszeregowana do grupy: " / Słupek, Suwak, Miernik / Miernik".
 
Ten element graficzny zawiera element wżłobiony PmiCanvas o nazwie Dynamic. Ten steruje ruchem wskazówki miernika przy pomocy zmiennej o nazwie val. Zmienną tą można przy pomocy powiązania połączyć z mierzoną wartością.
 
W skład elementu graficznego-rodzica PmiCanvas wchodzą zmienne min oraz max określające zakres wartości miernika. Następne zmienne konfiguracji są w samym kontekście w sekcji rozpoczynającej się komentarzem USER VALUES.
 
Następne zmienne konfiguracyjne znajdują się na samym początku kontekstu lub na początku metody projektanta, gdzie można ustawić:
- sUnit - nazwa jednostki pomiaru
- sTextSize - wielkość deskrypcji
- majTicks - ilość głównych wskazów podziałki
- minTicks - ilość wskazów podziałki pomiędzy dwoma głównymi
- nTechnolMin oraz nTechnolMax - ustawienie limitów technologicznych (jeżeli obie warości są zgodne, wtedy limity nie zostaną narysowane)
- bgColor1 oraz bgColor2 - wartości określające kolor tła miernika
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Jednostka pomiaruJednostka pomiaru (kPa, MPa, ot/min, dB, ...)
Wartość mierzonaPołączenie z mierzoną wartością
Zakres od minimumPoczątek zakresu miernika
Zakres do maksymumKoniec zakresu miernika
Wyświetlenie limitów technologicznychKolorystycznie wyświetli limity technologiczne
Minimum technologiczneMinimum w zakresie technologicznym
Maksymum technologiczneMaksymum w zakresie technologicznym
Wskazy główne podziałki (ilość)Ilość wskazów głównych podziałki
Wskazy podziałki (ilość)Ilość wskazów podziałki pomiędzy dwoma wskazami głównymi
Deskrypcja wartości podziałki (1=każdy wskaz główny)Deskrypcja wartości podziałki (1=każdy wskaz główny, 2=każdy drugi wskaz główny)
Rozmiar czcionki deskrypcji wartościRozmiar czcionki deskrypcji wartości
auto (domyślnie)
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
26
28
36
48
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice