Promotic

Konfiguracja wstępna "Miernik"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako miernik.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Miernik".

Obiekt ten zawiera wżłobiony obiekt PmgCanvas o nazwie "Dynamic". Ten steruje ruchem wskazówki miernika przy pomocy zmiennej o nazwie "val". Zmienną tą można przy pomocy powiązania danych połączyć z mierzoną wartością.

W skład rodzica-obiektu PmgCanvas wchodzą zmienne title jako nazwa miernika, min oraz max określają zakres wartości miernika. Wartości technolMin oraz technolMax kolorystycznie ordóżniają limity technologiczne. Wartość arcScale określa wielkość kąta, w którym znajduje się podziałka. Następne zmienne konfiguracji są w samym kontekście w sekcji rozpoczynającej się komentarzem USER VALUES.

Następne zmienne konfiguracyjne znajdują się na samym początku kontekstu lub na początku metody projektanta, gdzie można ustawić:
- sUnit - nazwa jednostki pomiaru
- fontSize - wielkość deskrypcji
- majTicks - ilość wskazów głównych podziałki
- minTicks - ilość wskazów pozostałych pomiędzy dwoma głównymi
- nDescPer - określa period opisów głównych wskazów (0 = żadna, 1 = każda główna, 2 = każda druga)
- bgColor1 oraz bgColor2 - wartości określające kolor tła miernika
- borderWidth - szerokość obwódki miernika
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa tworzonego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Jednostka pomiaruJednostka pomiaru (kPa, MPa, ot/min, dB, ...)
Wartość mierzonaPołączenie z mierzoną wartością
Zakres od minimumPoczątek zakresu miernika
Zakres do maksymumKoniec zakresu miernika
Wyświetl limitów technologicznychKolorystycznie wyświetli limity technologiczne
Minimum technologiczneMinimum w zakresie technologicznym
Maksymum technologiczneMaksymum w zakresie technologicznym
Wskazy główne podziałki (ilość)Ilość wskazów głównych podziałki
Wskazy podziałki (ilość)Ilość wskazów pozostałych pomiędzy dwoma wskazami głównymi
Deskrypcja wartości podziałki (1=każdy wskaz główny)Deskrypcja wartości podziałki (1=każdy wskaz główny, 2=każdy drugi wskaz główny)
Rozmiar czcionki deskrypcji wartościRozmiar czcionki deskrypcji wartości
auto (domyślnie)
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
26
28
36
48

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.