Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Měřič"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako měřič půlkruhový.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Měřič".

Tento objekt obsahuje vnořený objekt PmgCanvas s názvem "Dynamic". Ten řídí pohyb ručičky měřiče pomocí proměnné s názvem "val". Tu lze pomocí datové vazby napojit na měřenou hodnotu.

V rodičovském objektu PmgCanvas jsou proměnné title jako název měřiče, min a max určující rozsah hodnot měřiče. Hodnoty technolMin a technolMax barevně odliší technologické meze. Hodnota arcScale vyjadřuje velikost úhlu, ve kterém je stupnice vykreslena. Další konfigurační proměnné jsou v samotném kontextu v sekci počínající komentářem USER VALUES.

Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu metody projektanta, kde lze nastavit:
- sUnit - název měřené jednotky
- fontSize - velikost popisků
- majTicks - počet hlavních dílků stupnice
- minTicks - počet vedlejších dílků mezi dvěma hlavními
- nDescPer - určuje periodu popisků hlavních dilků (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý)
- bgColor1 a bgColor2 - hodnoty určují barvu pozadí měřiče
- borderWidth - šířka okraje měřiče
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Měřená jednotkaMěřená jednotka (kPa, MPa, ot/min, dB, ...)
Měřená hodnotaNapojení na měřenou hodnotu
Rozsah od minimaPočátek rozsahu měřiče
Rozsah do maximaKonec rozsahu měřiče
Zobrazit technologické mezeBarevně zobrazí technologické meze
Technologické minimumMinimum v technologickém rozsahu
Technologické maximumMaximum v technologickém rozsahu
Hlavní dílky stupnice (počet)Počet hlavních dílků stupnice
Vedlejší dílky stupnice (počet)Počet vedlejších dílků mezi dvěma hlavních dílky
Popisky hodnot stupnice (1=každý hlavní dílek)Popisky hodnot stupnice (1=každý hlavní dílek, 2=každý druhý hlavní dílek)
Velikost písma popisků hodnotVelikost písma popisků hodnot
auto (přednastaveno)
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
26
28
36
48

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.