Promotic

Konfiguracja wstępna "Miernik w określonym wycinku koła"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako miernik w określonym wycinku koła.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Miernik".

Obiekt ten zawiera wżłobiony obiekt PmgCanvas o nazwie "Dynamic". Ten steruje ruchem wskazówki miernika przy pomocy zmiennej o nazwie "val". Zmienną tą można przy pomocy powiązania danych połączyć z mierzoną wartością.

W skład rodzica-obiektu PmgCanvas wchodzą zmienne min oraz max określające zakres wartości miernika. Dalej zmienne arcStart oraz arcSize, które określają początek, kierunek oraz wielkość wycinku koła oraz również zmienne technolMin oraz technolMax, które kolorystycznie odróżniają zakresy technologiczne miernika. Następne zmienne konfiguracji są w samym kontekście w sekcji rozpoczynającej się komentarzem USER VALUES.

Następne zmienne konfiguracyjne znajdują się na samym początku kontekstu lub na początku metody projektanta, gdzie można ustawić:
- sTextSize - wielkość deskrypcji
- majTicks - ilość wskazów głównych podziałki
- minTicks - ilość wskazów pozostałych pomiędzy dwoma głównymi
- nDescPer - period opisów głównych wskazów (0 = żadna, 1 = każda główna, 2 = każda druga)
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa tworzonego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Wartość mierzonaPołączenie z mierzoną wartością
Początek wycinka (-360° aż 360°) 0 = po lewejUstawienie początku wycinka w stopniach (0 = wlewo, -90 = u dołu w środku, 90 = u góry w środku)
Długość oraz kierunek wycinka (-360° aż 360°). Znak - określa kierunek przeciwny ruchowi wskazówek zegaraDługość oraz kierunek wycinka w stopniach (-360° aż 360°). Wartości mniejsze niż 0 określają kierunek przeciwny ruchowi wskazówek zegara
Zakres od minimumPoczątek zakresu miernika
Zakres do maksymumKoniec zakresu miernika
Wyświetl limitów technologicznychKolorystycznie wyświetli limity technologiczne
Minimum technologiczneMinimum w zakresie technologicznym
Maksymum technologiczneMaksymum w zakresie technologicznym
Wskazy główne podziałki (ilość)Ilość wskazów głównych podziałki
Wskazy podziałki (ilość)Ilość wskazów pozostałych pomiędzy dwoma wskazami głównymi
Deskrypcja wartości podziałki (1=każdy wskaz główny)Deskrypcja wartości podziałki (1=każdy wskaz główny, 2=każdy drugi wskaz główny)
Rozmiar czcionki deskrypcji wartościRozmiar czcionki deskrypcji wartości
auto (domyślnie)
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
26
28
36
48

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.