Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "eWON - Komunikacja z usługą chmury Talk2M DataMailbox - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

Konfiguracja komunikacji eWON.
 
Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt" w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: " / Komunikacja / eWON PLC".

Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmFolder lub PmRoot.

 
Konfiguracja wstępna wytworzy główny PmFolder oraz trzy foldery podrzędne:
View - umożliwia opracowanie danych w wymaganym zakresie z pojedyńczych urządzeń zapisywanych w usłudze chmury Talk2M DataMailbox
Trend - umożliwia odczyt oraz lokalne zapisanie całej historii wymaganych danych wybranego urządzenia w usłudze chmury
Cfg - wytworzy panel serwisowy tworzenia pliku konfiguracyjnego do trendowego zapisu wymaganych danych
 
W metodzie GetAuthentication głównego eWon katalogu są zawarte wszystkie dane logowania w celu dostępu do usługi chmury.
 

View - PmFolder

Do celów testowych oraz do wyświetlenia odczytanych danych jest przeznaczony panel testowy "PanelTest". W nim można przy pomocy konfiguratorów ustawić wymaganą metodę oraz parametr polecenia. Panel "PanelTrend" umożliwi graficznie wyświetlić wymagany zakres czasu danych.

Obiekt PmFolder posiada metody RequestEwons, RequestEwon, RequestData oraz RequestSyncdata do uruchamiania komunikacji. Każda z tych metod woła metodę Add obiektu PmSequencer z odpowiednimi parametrami. Ta uruchomi zdarzenie onStep obiektu PmSequencer gdzie przy pomocy HttpRequest obiektu dojdzie do komunikacji z usługą. Opracowanie odczytanych danych przbiega w metodach ReplyEwons, ReplyEwon, ReplyData oraz ReplySyncdata, które należy w wymagany sposób poprawić.

 

Cfg - PmFolder

Podobiekty tego katalogu są przeznaczone do wyboru danych, które będą odczytywane oraz lokalnie zapisywane do bazy danych trendów. Do celów wyboru oraz konfiguracji przeznaczony jest panel CfgTrend. Po zapisaniu powstanie w katalogu Cfg aplikacji plik o nazwie EwonCfgTrend.txt. Jego zawartość jest potrzebna do poprawnego działania podobiektów w katalogu Trend zapewniającego komunikację oraz zapis wybranych danych do trendów.
 

Trend - PmFolder

Podobiekty tego katalogu zapewniającee komunikację oraz zapis wybranych danych do trendów. Do ich poprawnego działania potrzebny jest plik konfiguracyjny EwonCfgTrend.txt, którego zawartość jest typu JSon oraz można go wytworzyć przy pomocy panela CfgTrend. W celu zwiększenia ilości danych trendowanych należy w środowisku deweloperskim stworzyć w katalogu Trend kopię obiektu TrendVar1.

Podczas pierwszego uruchomienia komunikacji zostaną stopniowo (z chmury) odczytane wszystkie dane historyczne w kolejności ustawionej w pliku konfiguracyjnym. Dane są odczytywane oraz zapisywane stopniowo od najstarszej do najnowszej i to w pakietach 200 rekordów w jednej komunikacji oraz z periodem 0.5 sekundy pomiędzy końcem opracowania jednej wiadomości a nowym zapytaniem. Później zostanie opracowana następna dana w kolejności. W zależności od ilości danych może ten proces potrwać nieco dłużej. Po odczytaniu i zapisie wszystkich danych zostanie zaplanowany następny odczyt na czas określony w obiekcie DataCfg w zmiennej Period. Jej wartość określa ilość sekund oczekiwania na następne uruchomienie komunikacji po zakończeniu poprzedniej komunikacji.

Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie obiektowym aplikacji. Jest to nazwa systemowa oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.

Domyślnie: "eWon"

Identyfikator konta usługiprzypisany kod identyfikacyjny konta usługi
Nazwa kontaNazwa konta użytkownika
UżytkownikLogin konta użytkownika
HasłoHasło konta użytkownika
Pokaz komunikacji oraz opracowania danychWytworzy katalog View do testowania komunikacji oraz opracowania danych
Zapis do trendów wybrane zmienneWytworzy katalogi Trend oraz Cfg do konfiguracji oraz trendowania wybranych zmiennych
Ilość trendowanych zmiennychPlanowana ilość trendowanych zmiennych
Period uruchomienia odczytu danychPeriod (w sekundach), za jaki ponownie zostanie uruchomiony odczyt danych
10 min
15 min
30 min
1 godz
2 godz
1 dzień
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice