Promotic

Konfiguracja wstępna "eWON - Komunikacja z ruterami przemysłowymi eWON - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

Konfiguracja komunikacji eWON.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Sterowniki PLC oraz mierniki / eWON - sterownik PLC".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Konfiguracja wstępna umożliwia eksport oraz opracowanie danych z określonej zmiennej w wymaganym formacie oraz przedziale czasowym.

Do celów testowych oraz wyświetlenia odczytanych danych jest przeznaczony panel testowy "PanelTest". W nim można przy pomocy konfiguratorów ustawić wymagany parametr polecenia. Ustawiony parametr jest wyświetlony tekstowo i można go dodatkowo zmieniać. (Następne możliwości oraz parametry są opisane w dokumentacji producenta.)

Poprzez wołanie metody "RequestData" (obiektu PmaFolder) z odpowiednimi parametrami zostanie wywołane zdarzenie onStep obiektu PmaSequencer gdzie przy pomocy HttpRequest obiektu dojdzie do komunikacji z urządzeniem. (Login nazwa oraz hasło jest ustawione domyślnie: adm oraz adm) Opracowanie odczytanych danych zostanie wykonane w metodzie "ReplyCsv", którą można w wymagany sposób modyfikować.

Konfiguracja wstępna została przetestowana przy pomocy programu użytkowego eCatcher (do pobrania na stonie producenta), które inicjalizuje zdalny dostęp poprzez sieć Talk2M VPN oraz umożliwia połączenie ze wszystkimi urządzeniami podłączonymi do danego rutera eWON.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "eWon"
Adres sieciowyAdres sieciowy urządzenia (np. sterownika PLC), pod którym będzie podłączona strona przeciwległa.
Adres można wprowadzić jako:
- IPv4 cały adres (np. "192.168.0.15")
- IPv4 adres tego komputera (tzn. "127.0.0.1")
- IPv4 nazwa komputera (np. "server11")
- IPv4 nazwa tego komputera (tzn. "localhost")
- IPv6 cały adres (np. "2a02:c38:8136:800a:37a:ab66:6fc9:accd")
- IPv6 adres tego komputera (tzn. "::1")
Nazwa zmiennejNazwa wymaganej zmiennej w urządzeniu.
Wytwórz panel testowyWytworzy panel do testowania komunikacji wraz z wyświetleniem odczytanych danych

Historia:
Pm8.02.03: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.