Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "eWON - Komunikacja z ruterami przemysłowymi eWON - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

Konfiguracja komunikacji eWON.
 
Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt" w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: " / Komunikacja / eWON PLC".

Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmFolder lub PmRoot.

 
Konfiguracja wstępna umożliwia eksport oraz opracowanie danych z określonej zmiennej w wymaganym formacie oraz przedziale czasowym.
 
Do celów testowych oraz wyświetlenia odczytanych danych jest przeznaczony panel testowy "PanelTest". W nim można przy pomocy konfiguratorów ustawić wymagany parametr polecenia. Ustawiony parametr jest wyświetlony tekstowo i można go dodatkowo zmieniać. (Następne możliwości oraz parametry są opisane w dokumentacji producenta.)
 
Poprzez wołanie metody RequestData (obiektu PmFolder) z odpowiednimi parametrami zostanie wykonane zdarzenie onStep obiektu PmSequencer gdzie przy pomocy HttpRequest obiektu dojdzie do komunikacji z PLC. (Login nazwa oraz hasło jest ustawione domyślnie: adm oraz adm) Opracowanie odczytanych danych zostanie wykonane w metodzie ReplyCsv, którą można w wymagany sposób modyfikować.
 
Konfiguracja wstępna została przetestowana przy pomocy narzędzia eCatcher (do pobrania na stonie producenta), które inicjalizuje zdalny dostęp poprzez sieć Talk2M VPN oraz umożliwia połączenie ze wszystkimi urządzeniami podłączonymi do danego rutera eWON.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie obiektowym aplikacji. Jest to nazwa systemowa oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.

Domyślnie: "eWon"

Adres sieciowyAdres sieciowy, pod którym będzie podłączona strona przeciwległa. Adres można określać jako adres IP (np. 192.168.0.15) lub jako nazwę komputera (np. server11).
Nazwa zmiennejNazwa wymaganej zmiennej w PLC.
Wytwórz panel testowyWytworzy panel do testowania komunikacji wraz z wyświetleniem odczytanych danych
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice