Update cookies preferences
Promotic

Menu pro volbu režimu změny pozice Pmg objektů

Toto menu se vyvolá kliknutím myši na ikonu (Menu pro volbu režimu změny pozice Pmg objektů) v nástrojové liště editoru grafiky.
 
Menu umožňuje zvolit režim, který určuje zda a v jakém směru je povoleno měnit pozice vybraných Pmg objektů v editoru grafiky.
Omezení změny pozice v horizontálním nebo vertikálním směru se týká pouze přesunu Pmg objektů pomocí myši.
Pokud je změna pozice zakázána, pak nelze měnit pozice a velikosti Pmg objektů pomocí myši ani pomocí klávesnice.

Položky menu:
- Povolit změnu pozice ve všech směrech: Změna pozice vybraných Pmg objektů je povolena ve všech směrech.
- Povolit změnu pozice v horizontálním směru: Změna pozice vybraných Pmg objektů je povolena pouze v horizontálním směru.
- Povolit změnu pozice svisle: Změna pozice vybraných Pmg objektů je povolena pouze ve vertikálním směru.
- Zakázat změnu pozice a velikosti: Změna pozice a velikosti vybraných Pmg objektů je zakázána.

Historie:
Pm9.00.25: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.