Promotic

Konfiguracja wstępna "MQTT Klient - Komunikacja z MQTT brokerem lub serwerem. - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

Konfiguracja komunikacji MQTT.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / MQTT".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder z wżłobionym subfolderem Test oraz obiektami PmaComm, PmaSequencer oraz PmaTimer.


MQTT_Client - PmaFolder
Główny obiekt zkonfigurowany jako driver komunikacyjny usługi. Obiekt PmaFolder posiada metody do wysyłania SendConnect, SendDisconnect, SendPublish, SendSubscribe oraz SendUnSubscribe. Do odbioru wiadomości służy metoda "OnReceive". Metoda "HexaStringToText" jest pomocnicza i jest przeznaczona do konwersji danych tekstowych (tylko ANSII) z HexaString na tekst.

Obiekt PmaComm jest ustawiony poprzez protokół PmChar w celu podłączenia do brokera. Zawiera dwa podobiekty PmaCommMsg ustawione jako Master (do wysyłania wiadomości) oraz Slave (do odbioru wiadomości). Metody oraz zdarzenia tych obiektów zapewniają działanie komunikacji.

Obiekt PmaSequencer Sequencer zapewnia sekwencyjne wysyłanie wymaganych poleceń.

Obiekt PmaTimer Ping zapewnia tylko utrzymanie łączności pomiędzy klientem oraz brokerem.


Test - PmaFolder Folder zawiera panel testowy "TestPanel" oraz pomocniczy obiekt PmaData. Panel służy do testowania oraz wyświetlania odczytanych danych. metoda "OnReceive" opracowuje odczytane dane do wyświetlenia w panelu testowym.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "MQTT_Client"
Adres URL brokeraAdres URL brokera
Port brokeraPort brokera
1883 (domyślnie) - transmisja nieszyfrowana (unencrypted)
Identyfikator klientaIdentyfikator klienta na brokerze
Przypisana nazwa
Przypisane hasło

Historia:
Pm9.00.03: Wytworzono
Pm9.00.15: Usunięty błąd: Uaktualnienie oraz korekta drivera zgodnie ze standardem MQTT5.
© MICROSYS, spol. s r.o.