Promotic

Licence - karta PmManager

Popis:
Karta pro správu licencí PROMOTIC - umožňuje správu programu PmLicServer a licenčního klíče PmSWkeyWIN
PmLicServer:
Nastavení a ovládání licenčního serveru - PmLicServer
Cesta k souboru EXEZobrazení cesty ke spustitelnému souboru licenčního serveru PmLicServer.exe.
Cesta k souboru INIZobrazení cesty ke konfiguračnímu souboru licenčního serveru PmLicServer.ini.
Cesta k souboru LOGZobrazení cesty k LOG souboru licenčního serveru PmLicServer.log.
Ovládání licenčního serveru
Stav licenčního serveruZobrazuje aktuální stav licenčního serveru, tzn. zda PmLicServer je nainstalován nebo odinstalován a zastaven nebo spuštěn.
Nainstalovat PmLicServerNainstaluje licenční server - provede přidání služby OS Windows pro program PmLicServer.
Odinstalovat PmLicServerOdinstaluje licenční server - odstraní službu OS Windows pro program PmLicServer.
Spustit PmLicServerSpustí službu OS Windows pro program PmLicServer.
Zastavit PmLicServerZastaví službu OS Windows pro program PmLicServer.
Otevřít Web stránky službyOtevře Web stránky služby ve výchozím prohlížeči OS Windows.
Nastavení licenčního serveru
ProtokolUmožňuje nastavit protokol (HTTP nebo HTTPS) na kterém bude naslouchat interní Web server programu PmLicServer.
Číslo portuUmožňuje nastavit číslo portu na kterém bude naslouchat interní Web server programu PmLicServer.
Nabízet síťové licenceUmožňuje nastavit zda bude licenční server pracovat v lokálním nebo síťovém režimu.
Číslo HW klíče chránícího licenční serverUmožňuje nastavit číslo HW klíče chránícího licenční server v síťovém režimu.
UložitUloží nastavení licenčního serveru do konfiguračního souboru PmLicServer.ini.
PmSWkeyWIN:
Nástroj pro vytvoření souboru s informacemi pro softwarový licenční klíč PmSWkeyWIN.
Uložit do souboruCesta k souboru, do kterého se uloží informace pro licenční klíč PmSWkeyWIN.
VytvořitVytvoří otisk systémových komponent OS Windows pro použití se softwarovým klíčem PmSWkeyWIN a uloží ho do vybraného souboru.
Dostupné HW klíče:
Nástroj pro zobrazení seznamu dostupných HW klíčů PROMOTIC na daném počítači.
Seznam dostupných HW klíčů PROMOTICZobrazí seznam dostupných HW klíčů PROMOTIC a doplňující informace o každém klíči (číslo a obsah licence, typ a nastavení HW klíče).
ObnovitZnovu načte a zobrazí seznam HW klíčů, které jsou aktuálně dostupné na počítači.
KopírovatZkopíruje obsah zvoleného řádku nebo celé tabulky do schránky Windows.
Uložit do souboruUloží obsah celé tabulky do textového souboru.
Ovladač HW klíče:
Umožňuje nainstalovat, odinstalovat nebo zadávat další příkazy ovladače HW klíče.
Cesta k souboru ovladačeCesta k EXE souboru ovladače HW klíče.
Nainstalovat ovladačNainstaluje ovladač HW klíče do OS Windows.
Odinstalovat ovladačOdinstaluje ovladač HW klíče z OS Windows.
Zobrazit informace o ovladačiOtevře okno s informacemi o aktuální verzi ovladače HW klíče.
Zobrazit nápovědu k příkazům ovladačeOtevře okno s nápovědou k jednotlivým příkazům ovladače HW klíče.
Otevřít Web stránky služby ovladačeOtevře Web stránky služby ovladače ve výchozím prohlížeči OS Windows.
Použité licence:
Nástroj pro zobrazení seznamu použitých lokálních licencí PROMOTIC (pro nosiče licencí swkey a hwkey pod RDP).
Seznam použitých lokálních licencí PROMOTICZobrazí seznam použitých lokálních licencí PROMOTIC a doplňující informace o každé licenci (číslo a typ licence, cestu a čas spuštění aplikace).
ObnovitZnovu načte a zobrazí seznam použitých lokálních licencí PROMOTIC.
KopírovatZkopíruje obsah zvoleného řádku nebo celé tabulky do schránky Windows.
Uložit do souboruUloží obsah celé tabulky do textového souboru.

Historie:
© MICROSYS, spol. s r.o.