Update cookies preferences
Promotic

Nastavení seznamu nosičů licence PROMOTIC - konfigurační okno

Popis:
Vytvoření a editace seznamu nosičů licence PROMOTIC pro vývojové prostředí a pro runtime prostředí.
Tento seznam určuje pořadí, v jakém se při startu systému PROMOTIC budou hledat dostupné licence pro vývojové prostředí nebo pro runtime prostředí.
Pokud seznam je prázdný, pak se použije jako výchozí nosič licence hwkey (Hardwarový (USB) licenční klíč).
 
Toto konfigurační okno lze otevřít v okně "Nastavení PROMOTIC".
Konfigurátory:
PřidatPřidá na konec seznamu novou položku. U každé položky lze nastavit typ nosiče licence a u vybraných typů také číslo licence a adresu licenčního serveru.
SmazatOdstraní ze seznamu aktuálně vybranou položku.
NahoruPřesune aktuálně vybranou položku v seznamu o jedno místo nahoru. Tím se změní pořadí při hledání licencí tak, že daná položka přijde na řadu dříve.
DolůPřesune aktuálně vybranou položku v seznamu o jedno místo dolů. Tím se změní pořadí při hledání licencí tak, že daná položka přijde na řadu později.

Historie:
Pm8.03.03: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.