Promotic

Konfiguracja wstępna "Regulator PID"

Wariant regulacji PID dla procesów wolnobieżnych

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Technologia / Regulatory".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder zawierający obiekty PmaPanel, PmaData, PmaTimer oraz PmaTrendGroup.
- Konfiguracja wstępna nie jest wytworzona tak, żeby działała również jako Web panel.


W obiekcie PmaData o nazwie "Data" znajdują się główne zmienne w - (desired) wartość pożądana, u - (regulator output) wyjście regulatora oraz y - (measured) wartość regulowana. Te zmienne są przy pomocy ExtTrend podłączone do obiektu PmaTrendGroup. Parametry Kp, Ti, Td oraz t są stałymi regulatora. Parametrami ograniczającymi wartości wyjścia regulatora są zmienne umax, umin oraz bLimit. Następne parametry są tylko pomocnicze i służą do zapisu danych od ostatniego obliczenia wartości wyjścia regulatora.

Obiekt PmaTimer o nazwie "Timer" zawiera w zdarzeniu onTick całe obliczenie zastosowanej regulacji. Przy pomocy komentarzy są opisane poszczególne kroki właściwego obliczenia.

Obiekt PmaPanel służy do sprawdzania ustawienia parametrów regulacji. W górnej części panela znajduje się schemat blokowy układu regulacyjnego, który jest złożony z różnych Pmg obiektów. Układ regulacji jest uzupełniony o nagłówki i na bieżąco śledzone wartości z procesu regulacji, które są wyświetlane w obiektach PmgNumber. Przy pomocy obiektów PmgWEdit można dostrajać stałe lub ograniczające zakresy regulatora. Obiekt PmgTrendViewer wyświetla przebieg regulacji w formie graficznej. Przy pomocy obiektu PmgSlider połączonym powiązaniem danych do wartości danej w można symulować wartość pożądaną, którą powinien osiągnąć układ regulowany (parametr - y).
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "PID"
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.