Promotic

PROMOTIC video kurz 1 - Základy

Popis kurzu:

V tomto kurzu ukážeme jak nainstalovat systém PROMOTIC
a začneme vytvářet aplikaci emulující řízení teplot hotelových pokojů.
Vytvoříme první proměnné a grafické obrazy.
Seznámíme se s pojmy datové rozšíření a datová vazba.
Dále se naučíme vytvořit jednoduchý skript, otevírat grafické obrazy
a základy vzdáleného ovládání aplikace přes Web.
 

Seznam videí:

Kurz 1.1 Základy - Instalace a PmManager
Ve videu ukážeme kde na Webu najít SCADA systém PROMOTIC
a jak ho nainstalovat.
Seznámíme se s programem PmManager, který je určen ke správě aplikací a verzí systému PROMOTIC.
 
Kurz 1.2 Základy - Vytvoření nové aplikace
Ve videu začneme vytvářet první aplikaci v systému PROMOTIC. Projdeme si průvodce vytvoření nové aplikace a seznámíme se se základními koncepty vývojového prostředí.
Vysvětlíme, co to je Pma objekt a strom Pma objektů.
Ukážeme také, jak spustit tzv. runtime (prostředí pro běh aplikace).
 
Kurz 1.3 Základy - Vytváření statické části aplikace
Ve videu vytvoříme první vlastní Pma objekty.
Seznámíme se s datovými typy a vytvoříme první proměnné.
Aktuální stav systému v runtime prozkoumáme nástrojem INFO systém.
 
Kurz 1.4 Základy - Vytváření vizuální části aplikace
Ve videu vytvoříme obraz a umístíme do něj grafické objekty. Na grafické objekty napojíme hodnoty proměnných.
 
Kurz 1.5 Základy - Vytváření dynamické části aplikace
Ve videu se naučíme emulovat hodnotu signálu z teplotního čidla pomocí skriptu v jazyce JavaScript.
Naučíme se základní příkazy jazyka JavaScript.
Kromě toho nahlédneme do dokumentace SCADA systému PROMOTIC.
 
Kurz 1.6 Základy - Otevírání a správa obrazů
Ve videu uvidíme různé způsoby otevírání grafických obrazů.
Naučíme se změnit výchozí obraz.
 
Kurz 1.7 Základy - Ovládání aplikace přes Web
Ve videu uvidíme základy vzdáleného ovládání aplikace přes Web.
© MICROSYS, spol. s r.o.