Promotic

Kurz 1. - Základy

Popis kurzu:

V kurzu ukážeme jak nainstalovat systém PROMOTIC a začneme vytvářet aplikaci emulující provoz jednoduché kotelny. Vytvoříme první proměnné a grafické prvky. Seznámíme vás s pojmy datové rozšíření a datová vazba. Dále vás naučíme např. vytvořit jednoduchý skript, otevírat grafické obrazy a ukážeme základy vzdáleného ovládání aplikace přes Web.
 

Kurz 1. - Základy

Seznam videí:
Kurz 1.1. Základy - Instalace a PmManager
Ve videu ukážeme kde na Webu najít SCADA systém PROMOTIC a jak jej nainstalovat. Seznámíme vás s programem PmManager, který je určen ke správě aplikací a verzí SCADA systému PROMOTIC.
 
Kurz 1.2. Základy - Vytvoření nové aplikace
Ve videu začneme vytvářet první aplikaci ve SCADA systému PROMOTIC. Projdeme si průvodce vytvoření nové aplikace a seznámíme vás se základními prvky vývojového prostředí. Vysvětlíme, co to je Pma objekt a strom Pma objektů. Ukážeme také, jak spustit tzv. runtime (prostředí pro běh aplikace).
 
Kurz 1.3. Základy - Vytváření statické části aplikace
Ve videu vytvoříte první vlastní Pma objekty. seznámíme se s datovými typy a vytvoříte první proměnné. Aktuální stav systému v runtime prozkoumáme nástrojem INFO systém.
 
Kurz 1.4a Základy - Vytváření vizuální části aplikace
Ve videu vytvoříte obraz a umístíte do něj grafické objekty. Na grafické objekty napojíte hodnoty proměnných.
 
Kurz 1.4b. Základy - Úpravy vizuální části aplikace
Ve videu upravíte vzhled grafických objektů v obrazu a přidáte do obrazu animaci.
 
Kurz 1.5. Základy - Vytváření dynamické části aplikace
Ve videu se naučíte (prozatím) emulovat hodnotu signálu z teplotního čidla pomocí skriptu v jazyce JavaScript.
Kromě toho nahlédnete do dokumentace SCADA systému PROMOTIC.
 
Kurz 1.5a. Základy - Úpravy dynamické části aplikace
Ve videu budeme pokračovat v tvorbě prvního skriptu v jazyce JavaScript. Naučíte se vyhledávat chyby ve skriptu.
 
Kurz 1.6. Základy - Otevírání obrazů
Ve videu uvidíte různé způsoby otevírání grafických obrazů.
Naučíte se změnit výchozí obraz.
Uvidíte jak zakázat Pma objekt v aplikaci.
 
Kurz 1.7. Základy - Ovládání aplikace přes Web
Ve videu uvidíte základy vzdáleného ovládání aplikace přes Web.


© MICROSYS, spol. s r. o.