Promotic

Předkonfigurace "REST API - Server - příjem nebo odeslání (GET, POST)"

REST API server pro příjem a zpracování nebo odeslání dat pomocí metod POST a GET

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / REST API".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekty PmaFolder, PmaWeb, PmaWebDir, PmaData a PmaPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) se vytvoří tak, že je funkční i jako Web obraz.


Objekt PmaWebDir má události onPageAction a onPageModify.

Událost onPageModify řeší odeslání dat klientovi na základě požadované stránky a také parametru zadaného v URL adrese. Předkonfigurace tam má připravený příklad pro odeslání dat pokud klient žádá o stránku "test.htm" s parametrem "test=1" nebo "test=2".

Událost onPageAction řeší příjem a zpracování dat od klienta metodou "POST". Předkonfigurace tam má připravený příklad pro příjem dat pokud klient žádá o stránku "test.htm" s parametrem "test=1" nebo "test=2". Metody "GET", "PUT" a "DELETE" zde řešeny nejsou.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "REST_Server"
Číslo portuČíslo portu na kterém bude tento server očekávat příchozí zprávy
Zpřístupnění testovacího obrazu pro web

Historie:
Pm9.00.20: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.