Promotic

Předkonfigurace "REST API - Klient - příjem nebo odeslání (GET, POST)"

REST API příjem nebo odeslání dat pomocí metod GET nebo POST

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / XML, JSON, CSV, text".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekty PmaFolder, PmaData a PmaPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) se vytvoří tak, že je funkční i jako Web obraz.


Objekt PmaFolder má metody RequestGet, RequestPost a UrlAddr. Metoda UrlAddr vrací předem nadefinovanou url adresu REST API serveru.

Metoda RequestGet má parametry pars a oRcv. To znamená, že objekt, který tuto metodu volá musí mít vytvořenou uživatelskou metodu "onReceive", která bude zpracovávat příchozí data. První parametr bude obsahovat požadovaný parametr url adresy a v druhém parametru bude zaslána reference volajícího objektu (pMe).

Metoda RequestPost má parametry pars a sBody. První parametr opět obsahuje parametry url adresy a v druhém budou zaslána samotná data.

Testovací obraz PmaPanel umožňuje spustit metody RequestGet nebo RequestPost a zobrazit nezpracovaná přijatá data.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "REST_Client"
URL adresa serveruCelá adresa REST API serveru bez parametrů
Parametry url adresy (POST)Parametry zadané v url adrese, například test=1&area=3
Zpřístupnění testovacího obrazu pro web

Historie:
Pm9.00.20: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.