Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "REST API - Klient - příjem nebo odeslání (GET, POST)"

REST API příjem nebo odeslání dat pomocí metod GET nebo POST

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / REST API".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekty PmaFolder, PmaData a PmaPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.


Objekt PmaFolder má metody RequestGet, RequestPost a UrlAddr. Metoda "UrlAddr" vrací předem nadefinovanou URL adresu REST API serveru.

Metoda "RequestGet" má parametry pars a oRcv. To znamená, že objekt, který tuto metodu volá musí mít vytvořenou uživatelskou metodu "onReceive", která bude zpracovávat příchozí data. První parametr bude obsahovat požadovaný parametr URL adresy a v druhém parametru bude zaslána reference volajícího objektu (pMe).

Metoda "RequestPost" má parametry pars a sBody. První parametr opět obsahuje parametry URL adresy a v druhém budou zaslána samotná data.

Testovací obraz PmaPanel umožňuje spustit metody RequestGet nebo RequestPost a zobrazit nezpracovaná přijatá data.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "REST_Client"
URL adresa serveruCelá adresa REST API serveru bez parametrů
Parametry URL adresy (POST)Parametry zadané v URL adrese, například test=1&area=3
Zpřístupnění testovacího obrazu pro Web

Historie:
Pm9.00.20: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.