Promotic

Předkonfigurace "PmgForm s tabulkou PmfTable"

Vytvoří objekt PmgForm s tabulkou typu PmfTable.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Formulář pro zadání hodnot".

Inicializace vzhledu tabulky lze konfigurovat v události onFormLoad. K plnění datového obsahu slouží metoda projektanta "TableFill". Metoda "TableEditRow" obsluhuje ovládání funkčních tlačítek.

Tato předkonfigurace je funkční pouze pro jazyk JavaScript.

PmfTable:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Typ výběru řádku nebo buňek
"row"
"cell"
Velikost písmaVelikost písma zadaná nad celým obsahem objektu PmfTable.
Počet fixních řádků v záhlavíFixní řádek pro popisy záhlaví sloupců
0
1
Počet fixních sloupců vlevoFixní sloupec pro popisy řádků tabulky
0
1
Počet fixních řádků v zápatíFixní řádek pro popisy zápatí sloupců
0
1
Počet sloupců v datové oblastiPočet sloupců tabulky bez fixních sloupců
Počet řádků v datové oblastiPočet řádků tabulky bez fixních řádků

Historie:
Pm9.00.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.