Promotic

Předkonfigurace "PmgForm s tabulkou PmfTable"

Vytvoří objekt PmgForm s tabulkou typu PmfTable..

Inicializace vzhledu tabulky lze konfigurovat v události onFormLoad. K plnění datového obsahu slouží metoda projektanta "TableFill". Metoda "TableEditRow" obsluhuje ovládání funkčních tlačítek.

Tato předkonfigurace je funkční pouze pro jazyk JavaScript.

PmfTable:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Typ výběru řádku nebo buňek
"row"
"cell"
Velikost písmaVelikost písma zadaná nad celým obsahem PmForm tabulky.
Počet fixních řádkůFixní řádek pro popisy záhlaví sloupců
0
1
Počet fixních sloupcůFixní sloupec pro popisy řádků tabulky
0
1
Počet fixních řádků v zápatíFixní řádek pro popisy zápatí sloupců
0
1
Počet sloupců (bez fixních sloupců)Počet sloupců tabulky bez fixních sloupců
Počet řádků (bez fixních řádků)Počet řádků tabulky bez fixních řádků

Historie:
Pm9.00.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.