Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmgForm s tabulkou PmfTable"

Vytvoří objekt PmgForm s tabulkou typu PmfTable..

Inicializace vzhledu tabulky lze konfigurovat v události onFormLoad. K plnění datového obsahu slouží metoda projektanta "TableFill". Metoda "TableEditRow" obsluhuje ovládání funkčních tlačítek.

PmfTable:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Typ výběru řádku nebo buňek
"row"
"cell"

Historie:
Pm9.00.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice