Promotic

Předkonfigurace "PmgForm s tabulkou pro logování textů"

Vytvoří objekt PmgForm s tabulkou nakonfigurovanou pro logování textů..

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Formulář pro zadání hodnot".

Inicializace vzhledu a ovládání tabulky je nakonfigurováno v události onFormLoad. K přidání logovacího textu slouží metoda projektanta "LogAdd".

Tato předkonfigurace je funkční pouze pro jazyk JavaScript.

PmfTable:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Maximální počet logovaných textů
Umístění nového logovacího textu
na začátek tabulky
na konec tabulky
Automaticky logovat pořadí
Automaticky logovat datum a čas

Historie:
Pm9.00.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.