Promotic

Předkonfigurace "MQTT Server - Příjem a zpracování dat zaslaných publish klientem - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikace MQTT. Tato předkonfigurace umožní přijímat a zpracovat data odesílaná klientem typu publish. A to přímo do aplikace bez nutnosti používat MQTT broker.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / MQTT".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder s objekty PmaComm, PmaData, PmaPanel a PmaTimer.


MQTT_Server - PmaFolder
Hlavní objekt nakonfigurovaný jako komunikační ovladač služby. Objekt PmaFolder má metodu OnPublish určenou k příjmu a zpracování dat.

Objekt PmaComm je nakonfigurován protokolem PmCharServer. Má podobjekt PmaCommMsg nakonfigurovaný jako Slave (k příjmu zpráv). Metody a události těchto objektů slouží k zajištění běhu komunikace.

Objekt PmaTimer kontroluje zda přihlášený klient udržuje spojení.


Test - PmaFolder Složka obsahuje testovací obraz "TestPanel" a pomocný objekt PmaData. Obraz slouží k testování a zobrazení přijatých dat.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "MQTT_Server"
Port brokeruPort brokeru
1883 (přednastaveno) - nešifrovaný přenos (unencrypted)
Identifikátor klientaIdentifikátor klienta na brokerovi
Přidělené jméno
Přidělené heslo

Historie:
Pm9.00.18: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- MQTT Server - Příjem a zpracování dat zaslaných publish klientem - Sestava komunikace s daty a obrazem
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.