Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "MQTT Klient - Komunikace s MQTT brokerem nebo serverem. - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikace MQTT.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / MQTT".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder s vnořenou podsložkou Test a s objekty PmaComm, PmaSequencer a PmaTimer.


MQTT_Client - PmaFolder
Hlavní objekt nakonfigurovaný jako komunikační ovladač služby. Objekt PmaFolder má metody pro zasílání SendConnect, SendDisconnect, SendPublish, SendSubscribe a SendUnSubscribe. K příjmu zpráv slouží metoda "OnReceive". Metoda "HexaStringToText" je pomocná a slouží pro konverzi textových (pouze ANSII) dat z HexaString do textu.

Objekt PmaComm je nakonfigurován protokolem PmChar pro připojení k brokeru. Má dva podobjekty PmaCommMsg nakonfigurované jako Master (k odesílání zpráv) a Slave (k příjmu zpráv). Metody a události těchto objektů slouží k zajištění běhu komunikace.

Objekt PmaSequencer Sequencer zajišťuje sekvenční odesílání požadovaných příkazů.

Objekt PmaTimer Ping zajišťuje pouze udržování spojení mezi klientem a brokerem.


Test - PmaFolder Složka obsahuje testovací obraz "TestPanel" a pomocný objekt PmaData. Obraz slouží k testování a zobrazení přijatých dat. Metoda "OnReceive" zpracovává přijatá data pro zobrazení v testovacím obrazu.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "MQTT_Client"
URL adresa brokeruURL adresa brokeru
Port brokeruPort brokeru
1883 (přednastaveno) - nešifrovaný přenos (unencrypted)
Identifikátor klientaIdentifikátor klienta na brokerovi
Přidělené jméno
Přidělené heslo

Historie:
Pm9.00.03: Vytvořeno
Pm9.00.15: Opravená chyba: Aktualizace a oprava ovladače v souladu s normou MQTT5.
© MICROSYS, spol. s r.o.