Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "MQTT - Komunikace s MQTT brokerem - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikace MQTT.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / MQTT".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

 
Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder s vnořenou podsložkou Test a objekty PmaComm, PmaSequencer a PmaTimer.
 

CommMQTT - PmaFolder

Hlavní objekt nakonfigurovaný jako komunikační ovládač služby. Objekt PmaFolder má metody pro zasílání SendConnect, SendDisconnect, SendPublish, SendSubscribe a SendUnSubscribe. K příjmu zpráv slouží metoda "OnReceive". Metoda "HexaStringToText" je pomocná a slouží ke konverzi textových (pouze ANSII) dat z HaxaString do textu.

 
Objekt PmaComm je nakonfigurován protokolem PmChar pro připojení k brokeru. Má dva podobjekty PmaCommMsg nakonfigurované jako Master (k odesílání zpráv) a Slave (k příjmu zpráv). Metody a události těchto objektů slouží k zajištění běhu komunikace.
 
Objekt PmaSequencer Sequencer zajišťuje sekvenční odesílání požadovaných příkazů.
 
Objekt PmaTimer Ping zajišťuje pouze udržování spojení mezi klientem a brokerem.
 

Test - PmaFolder

Složka obsahuje testovací obraz "TestPanel" a pomocný objekt PmaData. Obraz slouží k testování a zobrazení přijatých dat. Metoda "OnReceive" zpracovává přijatá data pro zobrazení v testovacím obraze.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "CommMQTT"

TCP adresa brokeruTCP adresa brokeru
Port brokeruPort brokeru
1883 (přednastaveno) - nešifrovaný přenos (unencrypted)
Identifikátor klientaIdentifikátor klienta na brokerovi
Přidělené jméno
Přidělené heslo

Historie:
Pm9.00.03: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- MQTT - Komunikace s MQTT brokerem - Sestava komunikace s daty a obrazem
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice