Promotic

Předkonfigurace "Kvadrantové rozdělení stupnic fázoměrů"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako měřič.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Technologie / Energetika".

Tento objekt obsahuje vnořený objekt PmgCanvas s názvem "Dynamic". Na základě hodnot měřeného činného a jalového výkonu určí a graficky znázorní příslušný kvadrant pro:
I - induktivní odběr (činný odběr, jalový odběr)
II - kapacitní dodávka (činná dodávka, jalový odběr)
III - induktivní dodávka (činná dodávka, jalová dodávka)
IV - kapacitní odběr (činný odběr, jalová dodávka)


Nastavení kvadrantu určují proměnné s názvem "actPower" (činný výkon) a "reactPower" (jalový výkon). Obě lze pomocí datové vazby napojit na měřené hodnoty.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Hodnota měřeného činného výkonu
Hodnota měřeného jalového výkonu

Historie:
Pm9.00.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.