Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Třífázový poměrový obousměrný výkonový graf"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako měřič.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Technologie / Energetika".

Graficky znázorní poměr dodávky nebo odběru elektrického výkonu mezi jednotlivými fázemi.

Objekt má proměnné ValL1, ValL2 a ValL3, které je nutno napojit na hodnoty měřeného výkonu pro jednotlivé fáze. Další proměnné temporaryMax, textSize, bgColor a fontColor slouží k nastavení požadovaného vzhledu.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Hodnota měřeného výkonu fáze 1
Hodnota měřeného výkonu fáze 2
Hodnota měřeného výkonu fáze 3
Vytvořit okraj kolem grafického objektuVytvořit okraj kolem grafického objektu
Barva pozadíBarva pozadí
Barva písmaBarva písma
Velikost písmaVelikost písma

Historie:
Pm9.00.28: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.