Promotic

Předkonfigurace "Svislý bitový MultiCheckBox"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako svislý bitový MultiCheckBox.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Tlačítko / Zatržítko (Checkbox)".

Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu metody projektanta, kde lze nastavit:
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Počet bitů (tlačítek)Počet bitů (tlačítek)
Šíře mezery tlačítkyŠíře mezery tlačítky
Umístění bitu 0Umístění bitu 0
Nahoře
Dole

Historie:
Pm9.00.14: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.