Promotic

Předkonfigurace "Měřič"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako měřič.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Měřič".

Tento objekt obsahuje vnořený objekt PmgCanvas s názvem "Dynamic". Ten řídí pohyb ručičky měřiče pomocí proměnné s názvem "val". Tu lze pomocí datové vazby napojit na měřenou hodnotu.

V rodičovském objektu PmgCanvas jsou proměnné min a max určující rozsah hodnot měřiče. Dále proměnné title, unit pro titulek a jednotku a fontColor, který nastaví barvu textů. Poslední je proměnná technolLimit pomocí které lze určit barvu zobrazeného průběhu podle nastaveného limitu. Počet limitů není nijak omezen a nastaví se tak, že vzestupně (od min po max.) se zadá vždy dvojice hodnot oddělené středníkem určujících počáteční hodnotu platnosti a příslušnou hodnotu barvy pro zobrazení. Příklad 0;red;40;yellow;80;green;120;yellow;150;red
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Nadpis
Měřená hodnotaNapojení na měřenou hodnotu
Rozsah od minimaPočátek rozsahu měřiče
Rozsah do maximaKonec rozsahu měřiče
Jednotka
Barevné meze technologických limitůPříklad: 0;red;40;yellow;80;green;120;yellow;150;red (0-40 červená, 40-80 žlutá, 80-120 zelená, 150-max červená)
 
nebo: 0;#00ff00;60;#ffff00;80;#ff0000 (0-60 zelená, 60-80 žlutá, 80-max červená).

Historie:
Pm9.00.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.