Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Analogové hodiny"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako analogové hodiny.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Měřič".

Tento objekt obsahuje vnořený objekt PmgCanvas s názvem "Dynamic". Tento objekt řídí pohyb ručiček hodin pomocí proměnné s názvem "vTime". Hodnota této proměnné je určena v události onRefresh metodou Pm.Time.

Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu metody projektanta, kde lze nastavit:
- majTicks počet hlavních dílků
- minTicks počet vedlejších dílků (mezi dvěma hlavními)
- bgColor1 a bgColor2 barevné pozadí hodin
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.