Promotic

Předkonfigurace "Měřič v zadané kruhové výseči"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako měřič v kruhové výseči.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Měřič".

Tento objekt obsahuje vnořený objekt PmgCanvas s názvem "Dynamic". Ten řídí pohyb ručičky měřiče pomocí proměnné s názvem "val". Tu lze pomocí datové vazby napojit na měřenou hodnotu.

V rodičovském objektu PmgCanvas jsou proměnné min a max určující rozsah hodnot měřiče. Dále proměnné arcStart a arcSize, keré vymezují počátek, směr a velikost kruhové výseče a také proměnné technolMin a technolMax, které barevně odlišují technologické meze měřiče. Další konfigurační proměnné jsou v samotném kontextu v sekci počínající komentářem USER VALUES.

Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu metody projektanta, kde lze nastavit:
- sTextSize - velikost popisků
- majTicks - počet hlavních dílků stupnice
- minTicks - počet vedlejších dílků mezi dvěma hlavními
- nDescPer - perioda popisků hlavních dilků (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý)
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Měřená hodnotaNapojení na měřenou hodnotu
Počátek výseče (-360° až 360°) 0 = vlevoUmístění počátku výseče ve stupních (0 = vlevo, -90 = dole uprostřed, 90 = nahoře uprostřed)
Délka a směr výseče (-360° až 360°). Znaménko - určuje směr proti chodu hod. ručičekDélka a směr výseče ve stupních (-360° až 360°). Hodnoty menší než 0 určují směr otáčení v protisměru hod. ručiček
Rozsah od minimaPočátek rozsahu měřiče
Rozsah do maximaKonec rozsahu měřiče
Zobrazit technologické mezeBarevně zobrazí technologické meze
Technologické minimumMinimum v technologickém rozsahu
Technologické maximumMaximum v technologickém rozsahu
Hlavní dílky stupnice (počet)Počet hlavních dílků stupnice
Vedlejší dílky stupnice (počet)Počet vedlejších dílků mezi dvěma hlavních dílky
Popisky hodnot stupnice (1=každý hlavní dílek)Popisky hodnot stupnice (1=každý hlavní dílek, 2=každý druhý hlavní dílek)
Velikost písma popisků hodnotVelikost písma popisků hodnot
auto (přednastaveno)
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
26
28
36
48

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.