Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Měřič"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako měřič.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: " / Měřič".

Tento objekt obsahuje vnořený objekt PmgCanvas s názvem "Dynamic". Ten řídí pohyb ručičky přístroje pomocí proměnné s názvem "val". Tu lze pomocí datové vazby napojit na měřenou hodnotu.

V rodičovském objektu PmgCanvas jsou proměnné min a max určující rozsah hodnot měřícího přístroje. Hodnota space určuje vzdálenost stupnice od okrajů objektu. Hodnota posAxis určuje vzdálenost stupnice od horního okraje. Další konfigurační proměnné jsou v samotném kontextu v sekci počínající komentářem USER VALUES.

Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu metody projektanta, kde lze nastavit:
- colorScale - barva stupnice a popisků
- fontSize - velikost popisků
- majTicks - počet hlavních dílků stupnice
- minTicks - počet vedlejších dílků stupnice mezi dvěma hlavními
- nDescPer - perioda popisků hlavních dilků (0 = žádný, 1 = každý hlavní, 2 = každý druhý)
- bgColor - hodnota určuje barvu pozadí přístroje
- color1 a color2 - hodnoty určují barvu měřící plochy
- borderWidth - určuje šířku okraje přístroje
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Měřená hodnotaNapojení na měřenou hodnotu
Rozsah od minimaPočátek rozsahu přístroje
Rozsah do maximaKonec rozsahu přístroje
Hlavní dílky stupnice (počet)Počet hlavních dílků stupnice
Vedlejší dílky stupnice (počet)Počet vedlejších dílků stupnice mezi dvěma hlavních dílky
Popisky hodnot stupnice (1=každý hlavní dílek)Popisky hodnot stupnice (1=každý hlavní dílek, 2=každý druhý hlavní dílek)
Velikost písma popisků hodnotVelikost písma popisků hodnot
auto (přednastaveno)
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
26
28
36
48

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice