Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Dva 3D sloupce hodnot (PmiCanvas)"

Vytvoří grafický prvek nakonfigurovaný jako sloupec zobrazující hodnotu proměnné.
 
Vzniklý složený grafický prvek obsahuje dva prvky PmiCanvas. Vnější prvek vykresluje stupnici a má proměnné textSize, max, min, space a posAxis. Proměnná textSize nastavuje velikost textu popisků. Proměnná min a max reprezentují rozsah stupnice. Proměnná space vyjadřuje vzdálenost okrajů stupnice (i sloupce) od okraje prvku. Proměnná posAxis vyjadřuje odstup stupnice od sloupce.

Další parametry pro vykreslení stupnice lze upravit v úvodu skriptu metody DrawScale.

 
Vnitřní prvek Barproměnnou val. Ta řídí pohyb výšky nebo délky sloupce a lze ji pomocí vazby napojit na měřenou hodnotu.

Tento grafický prvek může mít jednobarevný sloupec nebo sloupec s barevným přechodem. Barvy jsou definovány v úvodu skriptu kreslící metody DrawBar.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Měřená hodnotaNapojení na měřenou hodnotu0
Měřená hodnotaNapojení na měřenou hodnotu0
Rozsah od minimaPočátek rozsahu
Rozsah do maximaKonec rozsahu
Barva sloupceBarva sloupce
Barva sloupceBarva sloupce
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice