Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Dva 3D sloupce hodnot (PmgCanvas)"

Vytvoří objekt nakonfigurovaný jako sloupec zobrazující hodnotu proměnné.

Vzniklý složený objekt obsahuje dva podobjekty PmgCanvas. Vnější Pmg objekt vykresluje stupnici a má proměnné textSize, max, min, space a posAxis. Proměnná textSize nastaví velikost textu popisků. Proměnná min a max reprezentují rozsah stupnice. Proměnná space vyjadřuje vzdálenost okrajů stupnice (i sloupce) od okraje Pmg objektu. Proměnná posAxis vyjadřuje odstup stupnice od sloupce.
Dodatečné parametry pro vykreslení stupnice lze upravit v úvodu skriptu metody "DrawScale".

Vnitřní objekt Barproměnnou val. Ta řídí pohyb výšky nebo délky sloupce a lze ji pomocí datové vazby napojit na měřenou hodnotu.
Tento Pmg objekt může mít jednobarevný sloupec nebo sloupec s barevným přechodem. Barvy jsou definovány v úvodu skriptu kreslící metody "DrawBar".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Měřená hodnotaNapojení na měřenou hodnotu0
Měřená hodnotaNapojení na měřenou hodnotu0
Rozsah od minimaPočátek rozsahu
Rozsah do maximaKonec rozsahu
Barva sloupceBarva sloupce
Barva sloupceBarva sloupce

Historie:
Pm8.03.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice