Promotic

Předkonfigurace PmgBarBox "Sloupec se stupnicí a s editací"

Vytvoří objekt PmgBarBox se stupnicí s editací, svislý/vodorovný.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Sloupec (PmgBar)".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
NadpisViditelný nadpis složeného Pmg objektu
Měřená hodnota
Dolní mezDolní mez v rozsahu stupnice
Horní mezHorní mez v rozsahu stupnice
Povolení editacePovolit přímé zadání hodnoty do rozsahu stupnice
Barva sloupceBarva sloupce
Viz také:
- PmgBarBox (objekt)
© MICROSYS, spol. s r. o.