Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Šipka aktuální hodnoty nad sloupcem s grafickým zobrazením hodnotových mezí (PmiCanvas)"

Vzniklý složený grafický prvek obsahuje dva prvky PmiCanvas. Vnější prvek vykresluje stupnici, barvy sloupce a má proměnné max, min, barX, barY a colors. Proměnné min a max reprezentují rozsah stupnice. Proměnné barX a barY vyjadřují vzdálenost levého horního okraje sloupce od levého horního okraje prvku. Proměnnou colors se určuje barevný rozsah hodnot (limitů).

Další parametry pro vykreslení stupnice lze upravit v úvodu skriptu metody DrawScale.

 
Vnitřní prvek Dynamicproměnnou val. Ta řídí pohyb šipky nad sloupcem podél stupnice. A je ji možno pomocí vazby napojit na měřenou hodnotu.
 
Příklady pro nastavení limitů a barev sloupce v proměnné colors:
Příklad:
Celý sloupec v jedné barvě
#c0c0c0
(minimum - 20) = červená, (20 - maximum) = šedá
#ff0000;20;#c0c0c0
(minimum - 20) = červená, (20 - 30) = žlutá, (30 - 70) = šedá, (70 - 80) = žlutá, (80 - maximum) = červená
#ff0000;20;#ffff00;30;#c0c0c0;70;#ffff00;80;#ff0000
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Měřená hodnotaNapojení na měřenou hodnotu
Rozsah od minimaPočátek rozsahu
Rozsah do maximaKonec rozsahu
Barevné zobrazení hodnotových mezí
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice