Promotic

Předkonfigurace "Šipka aktuální hodnoty nad sloupcem s grafickým zobrazením hodnotových mezí (PmgCanvas)"Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Sloupec (PmgBar)".

Vzniklý složený objekt obsahuje dva podobjekty PmgCanvas. Vnější Pmg objekt vykresluje stupnici, barvy sloupce a má proměnné max, min, barX, barY a colors. Proměnné min a max reprezentují rozsah stupnice. Proměnné barX a barY vyjadřují vzdálenost levého horního rohu sloupce od levého horního rohu objektu. Proměnnou colors se určuje barevný rozsah hodnot (limitů).
Dodatečné parametry pro vykreslení stupnice lze upravit na začátku skriptu metody "DrawScale".

Vnitřní objekt Dynamicproměnnou val. Ta řídí pohyb šipky nad sloupcem podél stupnice. A lze ji pomocí datové vazby napojit na měřenou hodnotu.

Příklady pro nastavení limitů a barev sloupce V proměnné colors:
Příklad:
Celý sloupec v jedné barvě
#c0c0c0
(minimum - 20) = červená, (20 - maximum) = šedá
#ff0000;20;#c0c0c0
(minimum - 20) = červená, (20 - 30) = žlutá, (30 - 70) = šedá, (70 - 80) = žlutá, (80 - maximum) = červená
#ff0000;20;#ffff00;30;#c0c0c0;70;#ffff00;80;#ff0000
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Měřená hodnotaNapojení na měřenou hodnotu
Rozsah od minimaPočátek rozsahu
Rozsah do maximaKonec rozsahu
Barevné zobrazení hodnotových mezí

Historie:
Pm8.03.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.