Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Sloupec (PmgCanvas) svislý/vodorovný"

Vytvoří objekt nakonfigurovaný jako sloupec zobrazující hodnotu proměnné.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Sloupec (PmgBar)".

Tento objekt může mít jednobarevný sloupec nebo sloupec s barevným přechodem. Barvy jsou definovány na začátku skriptu kreslící metody "DrawBar". Pohyb řídí proměnná s názvem "val". Tu lze pomocí datové vazby napojit na měřenou hodnotu.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Měřená hodnotaNapojení na měřenou hodnotu
Rozsah od minimaPočátek rozsahu
Rozsah do maximaKonec rozsahu
Orientace sloupceOrientace sloupce svislý/vodorovný
svislý
vodorovný
Barevný přechodBarevný přechod od minima po maximum
Barva sloupceBarva sloupce
Počáteční barva sloupcePočáteční barva sloupce
Koncová barva sloupceKoncová barva sloupce

Historie:
Pm8.03.07: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.