Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Dva sloupce hodnot (PmgCanvas)"

Vytvoří objekt nakonfigurovaný jako sloupec zobrazující hodnotu proměnné.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Sloupec (PmgBar)".

Vzniklý složený objekt obsahuje dva podobjekty PmgCanvas. Vnější Pmg objekt vykresluje stupnici a má proměnné textSize, max, min, space a posAxis. Proměnná textSize nastaví velikost písma popisků. Proměnná min a max reprezentují rozsah stupnice. Proměnná space vyjadřuje vzdálenost okrajů stupnice (i sloupce) od okraje Pmg objektu. Proměnná posAxis vyjadřuje odstup stupnice od sloupce.
Dodatečné parametry pro vykreslení stupnice lze upravit na začátku skriptu metody "DrawScale".

Vnitřní objekt Barproměnnou val. Ta řídí pohyb výšky nebo šířky sloupce a lze ji pomocí datové vazby napojit na měřenou hodnotu.
Tento Pmg objekt může mít jednobarevný sloupec nebo sloupec s barevným přechodem. Barvy jsou definovány na začátku skriptu kreslící metody "DrawBar".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Měřená hodnotaNapojení na měřenou hodnotu 0
Měřená hodnotaNapojení na měřenou hodnotu 0
Rozsah od minimaPočátek rozsahu
Rozsah do maximaKonec rozsahu
Barva sloupceBarva sloupce
Barva sloupceBarva sloupce

Historie:
Pm8.03.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.