Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Prohlížeč trendů se stupnící pro každý zobrazený trend"

Objekt PmgCanvas vykreslující hodnotovou stupnici pro každý viditelný trend.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmaPanel) / Trendy a funkce".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel nebo PmaWorkspace.

 
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaPanel. Ten má parametr trConnect, který může obsahovat seznam trendů, které se pak při otevření připojí a zobrazí. Seznam je tvořen tak, že jeden připojovaný trend tvoří dvojici v pořadí: "id skupiny","id proměnné". Každý další trend doplňuje nová dvojice. Mezi sebou jsou odděleny čárkou. Připojení je realizováno v metodě "Init".
 
V obraze jsou vytvořeny objekty PmgTrendViewer, PmgWTable a PmgButton. Objekt PmgTrendViewer je předkonfigurován implicitně na rozsah časové osy "1 hodina". Po jeho založení je nutno napojit objekt staticky nebo skriptově na požadované proměnné objektů PmaTrendGroup.

Postup pro statické připojení: V objektu PmgTrendViewer v záložce "Trendy" lze vytvořit objekt "trend", a v Editace trendu ho lze napojit na proměnnou objektu PmaTrendGroup.

 
Objekt PmgCanvas vykresluje hodnotovou stupnici pro každý viditelný trend ve zvolené barvě a pořadí.
 
Objekt PmgWTable představuje hlavičku trendů. Je předkonfigurován tak, že z objektu PmgTrendViewer automaticky zobrazuje seznam trendů, označuje aktivní trend a zobrazuje hodnoty Name, Unit, ValueMin, ValueMax a také hodnotu zadanou kurzorem nebo poslední hodnotu při režimu Autoscroll.
 
Přednastavené tlačítka obsahují grafický symbol znázorňujícími jeho význam.
- První tlačítko (typu PmgButtonState) je přepínačem pro režim Autoscroll.
- Další skupina tlačítek (šípky, typu PmgButton) slouží k posunu v časové ose. V události onButtonUp se volá metoda ScrollTime.
- Další skupina tlačítek rozšiřuje/zužuje rozsah časové osy (zoom). Volá se metoda ZoomTime.

Posledním v této skupině je tlačítko s nabídkou přednastavených časových rozsahů. V události onMenuFill je volána direktiva skriptu #pragma, která ovlivní lokalizaci textů. V události onMenuSelect je nastaven zvolený časový rozsah prohlížeče trendů a jeho text zapsán do popisu tlačítka.

- Tlačítko opatřené symbolem hodin otevírá přednastavené okno SetDateTime pro zadání datumu a času. To nastavuje počátek zobrazovaného času prohlížeče.
- Další tlačítko je nakonfigurováno jako menu. V události onMenuFill je opět použita direktiva skriptu #pragma pro lokalizaci textů a v události onMenuSelect se volají metody:
- ViewMode: pro změnu módu prohlížeče (graf/tabulka)
- LoadCfg: pro načtení uložené konfigurace trendu
- SaveCfg: pro uložení konfigurace trendu
- DlgTrends: pro nastavení konfigurace trendů
- Tisk trendů
 
Tato předkonfigurace je aplikována v PreCfg - Příklady předkonfigurací.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "PanelTrend"

Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmaPanel.Title a PmgRoot.ViewerTitle.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Obraz > Titul obrazu".

OprávněníV této záložce se definují oprávnění objektu. Viz záložka "Oprávnění" objektu PmaObject.
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz Logické skupiny. Výběr logických skupin lze provést v okně Člen logických skupin.

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaObject > Objekt > Člen logických skupin".

Způsob zadání: trendová skupina, trendovaná proměnná, ... (a další oddělené čárkou)
 
příklad: "group0,var1,group0,var2,group1,var1"
Připojit trendy při otevření obrazuTextový řetězec vložený do parametru trConnect v konfigurátoru "Výchozí hodnota sParams". Umožní nastavit implicitní zobrazení trendovaných proměnných při otevření obrazu. Obraz ale může být otevřen metodou OpenView, kde v parametru trConnect bude jiný seznam proměnných. Obsah parametru je tvořen tak, že každá připojená proměnná tvoří tuto dvojici identifikátorů: ID identifikátor skupiny, Name (nebo Identifikátor datového rozšíření). Ty se vzájemně oddělují čárkou - příklad: "trends0,var1,trends0,var2,trends1,var1"
Tlačítko pro Export dat do csv souboru
false (přednastaveno)
true
Cesta k objektu PmaTrendGroup
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".

PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".

Identifikátor Web komponentyUrčuje jedinečný identifikátor této Web komponenty. Plná URL adresa k této komponentě pak je například:

"http://NázevPočítače:Port/Identifikátor"

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Identifikátor Web komponenty".


Historie:
Pm8.03.25: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice