Promotic

Předkonfigurace "Data v lineárním grafu a histogramu"

Obraz zobrazující data v lineárním grafu a v histogramu.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Obrazy (PmaPanel) / Trendy a grafy".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel nebo PmaWorkspace.
Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz. Aby byla předkonfigurace funkční i na Webu, je nutno povolit objekt typu PmaPanel pro Web (v kartě "Web server").

Předkonfigurace vytvoří obraz s dvěma grafy. Jeden znázorňuje datový průběh (trend) a druhý vyjadřuje četnost výskytu hodnot v určených datových rozsazích (histogram). Oba tyto složené Pmg objekty jsou vytvořeny v PmgCanvas. Jejich vnější objekty vykreslují stupnice a rastry. A vnitřní (Dynamic) objekty pak samotný průběh na základě hodnot svých proměnných val1 a values

Tlačítkem v obrazu je volána metoda obrazu GetData pro získání požadovaného 1-rozměrného pole dat. (Pro názornost tato metoda obsahuje emulovaná data.) Toto pole dat je předáno jednotlivým grafům do method DrawGraph ke zpracování a vykreslení.

Metoda "DrawGraph" grafu Trend data převede na string, kde jsou jednotlivá data oddělené středníkem. Ten pak vloží do proměnné val1 vnitřního objektu Dynamic. Rozsah a vzhled stupnice určují proměnné minY a maxY a také proměnné v úvodu skriptu metody "DrawScaleY".

Metoda "DrawGraph" grafu Histogram data zpracuje podle počtu výskytu hodnot a v rozsahu zadaném v proměnné valuesX. Zpracovaný počet výskytů je oddělené středníkem a vložen do proměnné values vnitřního objektu Dynamic. Nejvyšší počet výskytů je zaokrouhlen a zapsáním do proměnné max, aby se dynamicky přizpůsobil rozsah stupnice. Vzhled stupnice určují proměnné na začátku skriptu metody "DrawScale".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Histogram"
Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmaPanel.Title a PmgRoot.ViewerTitle.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Obraz > Titul obrazu".
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
Lineární graf (trend)
BarvaBarvy ve formátu HTML (Popis práce s barvami)
Rozsah od minimaPočátek rozsahu
Rozsah do maximaKonec rozsahu
Histogram
Rozsah hodnot sloupcůHodnoty rozsahu sloupců grafu oddělené středníkem
BarvaBarvy ve formátu HTML (Popis práce s barvami)

Historie:
Pm8.03.16: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.