Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Data v lineárním grafu a histogramu"

Obraz zobrazující data v lineárním grafu a v histogramu.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmPanel) / Trendy a funkce".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder, PmRoot, PmPanel nebo PmWorkspace.

Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz. Aby byla předkonfigurace funkční i na Webu, je nutno objekt typu PmPanel povolit pro Web (v záložce Web server).

 
Předkonfigurace vytvoří obraz s dvěma grafy. Jeden znázorňuje datový průběh (trend) a druhý vyjadřuje četnost výskytu hodnot v určených datových rozsazích (histogram). Oba tyto složené grafické prvky jsou vytvořeny v PmiCanvas. Jejich vnější prvky vykreslují stupnice a rastry. A vnitřní (Dynamic) pak samotný průběh na základě hodnot svých proměnných val1 a values
 
Tlačítkem v obraze je volána metoda obrazu GetData pro získání požadovaného 1-rozměrného pole dat. (Pro názornost tato metoda obsahuje emulovaná data.) Toto pole dat je předáno jednotlivým grafům do method DrawGraph ke zpracování a vykreslení.
 
Metoda DrawGraph grafu Trend data převede na string, kde jsou jednotlivá data oddělené středníkem. Ten pak vloží do proměnné val1 vnitřního objektu Dynamic. Rozsah a vzhled stupnice určují proměnné minY a maxY a také proměnné v úvodu skriptu metody DrawScaleY.
 
Metoda DrawGraph grafu Histogram data zpracuje podle počtu výskytu hodnot a v rozsahu zadaném v proměnné valuesX. Zpracovaný počet výskytů je oddělené středníkem a vložen do proměnné values vnitřního objektu Dynamic. Nejvyšší počet výskytů je zaokrouhlen a zapsáním do proměnné max, aby se dynamicky přizpůsobil rozsah stupnice. Vzhled stupnice určují proměnné v úvodu skriptu metody DrawScale.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Histogram"

Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmPanel.Title a PmiRoot.ViewerTitle.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Obraz > Titul obrazu.

Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu.

Lineární graf (trend)
BarvaBarvy ve formátu HTML (Popis práce s barvami)
Rozsah od minimaPočátek rozsahu
Rozsah do maximaKonec rozsahu
Histogram
Rozsah hodnot sloupcůHodnoty rozsahu sloupců grafu oddělené středníkem
BarvaBarvy ve formátu HTML (Popis práce s barvami)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice