Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Data v lineárním grafu a histogramu"

Obraz zobrazující data v lineárním grafu a v histogramu.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmPanel) / Trendy a funkce".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder, PmRoot, PmPanel nebo PmWorkspace.

Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz. Aby byla předkonfigurace funkční i na Webu, je nutno objekt typu PmPanel povolit pro Web (v záložce Web server).

 
Předkonfigurace vytvoří obraz s dvěma grafy. Jeden znázorňuje datový průběh (trend) a druhý vyjadřuje četnost výskytu hodnot v určených datových rozsazích (histogram). Oba tyto složené grafické prvky jsou vytvořeny v PmiCanvas. Jejich vnější prvky vykreslují stupnice a rastry. A vnitřní (Dynamic) pak samotný průběh na základě hodnot svých proměnných val1 a values
 
Tlačítkem v obraze je volána metoda obrazu GetData pro získání požadovaného jednorozměrného pole dat. (Pro názornost tato metoda obsahuje emulovaná data.) Toto pole dat je předáno jednotlivým grafům do method DrawGraph ke zpracování a vykreslení.
 
Metoda DrawGraph grafu Trend data převede na string, kde jsou jednotlivá data oddělené středníkem. Ten pak vloží do proměnné val1 vnitřního objektu Dynamic. Rozsah a vzhled stupnice určují proměnné minY a maxY a také proměnné v úvodu skriptu metody DrawScaleY.
 
Metoda DrawGraph grafu Histogram data zpracuje podle počtu výskytu hodnot a v rozsahu zadaném v proměnné valuesX. Zpracovaný počet výskytů je oddělené středníkem a vložen do proměnné values vnitřního objektu Dynamic. Nejvyšší počet výskytů je zaokrouhlen a zapsáním do proměnné max, aby se dynamicky přizpůsobil rozsah stupnice. Vzhled stupnice určují proměnné v úvodu skriptu metody DrawScale.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Histogram"

Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmPanel.Title a PmiRoot.ViewerTitle.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Obraz > Titul obrazu.

Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu.

Lineární graf (trend)
BarvaBarvy ve formátu HTML (Popis práce s barvami)
Rozsah od minimaPočátek rozsahu
Rozsah do maximaKonec rozsahu
Histogram
Rozsah hodnot sloupcůHodnoty rozsahu sloupců grafu oddělené středníkem
BarvaBarvy ve formátu HTML (Popis práce s barvami)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice