Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Průběh funkce - vytvoření, nastavení a prohlížení"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Obrazy (PmaPanel) / Trendy a grafy".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel nebo PmaWorkspace.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaPanel s přednastaveným názvem "GraphFunction".
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.


Objekt PmgTrendViewer má v kartě "Vzhled" předkonfigurován vzhled a Trendy nepřipojený trend. V události onStart je nastaven rozsah stupnice a pomocí AddPoints se vytvoří a zobrazí průběh funkce. Data průběhu jsou získaná voláním metody obrazu LoadFce.

V kartě "ActiveX události" v události onMouseArea je skript reagující na kliknutí myši na ploše prohlížeče v závislosti na stavu objektu PmgRadioButton.
Skript umožňuje:
ve stavu 1 přesunout nejbližší bod v x a y směru
ve stavu 2 smazat nejbližší bod
ve stavu 3 přidat bod nový
Přesun bodu lze realizovat také metodou "DRAG AND DROP". Hodnoty bodů jsou v obou osách zaokrouhlovány s přesností na desetiny nebo na celé jednotky.

Přednastavená tlačítka Load fce a Save fce volají příslušné metody obrazu a slouží pro načtení nebo pro uložení hodnot průběhu funkce. Tyto metody je nutno upravit tak, aby navazovaly na sledovanou technologii.

Tlačítkem Conversion points se provede nad všemi zobrazenými body několik metod. Výsledek každé z nich se zobrazí v příslušném textovém poli.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "GraphFunction"
Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmaPanel.Title a PmgRoot.ViewerTitle.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Obraz > Titul obrazu".
OprávněníV této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz konfigurační okno "Logické skupiny".
Výběr logických skupin lze provést v okně "Člen logických skupin".
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaObject > Objekt > Člen logických skupin".
Minimum rozsahu osy XOsa X - Minimum rozsahu osy X
Maximum rozsahu osy XOsa X - Maximum rozsahu osy X
Minimum rozsahu osy YOsa Y - Minimum rozsahu osy Y
Maximum rozsahu osy XOsa Y - Maximum rozsahu osy X
Například: 0.01 = na setiny hodnot, 0.1 = desetiny, 0.5 = 5 desetin, 1 = celočíselná hodnota, 10 = na celé desítky
Přesnost zadávaných hodnot na ose xNapříklad: 0.01 = na setiny hodnot, 0.1 = desetiny, 0.5 = 5 desetin, 1 = celočíselná hodnota, 10 = na celé desítky
Přesnost zadávaných hodnot na ose fx (y)Například: 0.01 = na setiny hodnot, 0.1 = desetiny, 0.5 = 5 desetin, 1 = celočíselná hodnota, 10 = na celé desítky
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".
Identifikátor Web komponentyUrčuje jedinečný identifikátor této Web komponenty.
Plná URL adresa k této komponentě pak je například:
"http://NázevPočítače:Port/Identifikátor"
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Identifikátor Web komponenty".
© MICROSYS, spol. s r.o.