Promotic

Předkonfigurace "Číslo zobrazené digitálním písmem"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako - Číslo zobrazené digitálním písmem.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Text, číslo".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
HodnotaHodnota - přednastaveno
Pevný počet desetinných míst (0-10)Pevný počet desetinných míst, na kterých bude vstupní hodnota zaokrouhlena
BarvaBarva textu
Barva pozadíBarva pozadí objektu.
Viz také:
- PmgString (objekt)

Historie:
Pm8.03.21: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.