Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Text s/bez popisku s editací hodnoty na místě nebo s výběrem z menu"

Vytvoří objekt PmgString Text s/bez popisku s editací hodnoty na místě nebo s výběrem z menu.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Text, číslo".
Vytvoří složený objekt PmgBox obsahující popisný text, editovatelný PmgString a tlačítko s předefinovanými položkami pro výběr hodnot textu. Změna hodnoty textu vyvolá událost onDataEditAccept, která může být využita k provedení požadované akce.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
S popisným textemPopisek před editovatelným textem
Hodnota popisného textu
Viz také:
- PmgString (objekt)
- PmgBox (objekt)

Historie:
Pm9.00.28: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.