Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Bar kód zadané hodnoty podle zvolené normy (PmiCanvas)"

Vznikne samostatný prvek PmiCanvas nebo skupina prvků pro zadání hodnoty, normy a šíře čáry sloupce kódu.
 
Grafický prvek PmiCanvas má následující proměnné:
BarString - zdroj dat pro zobrazení bar kódu
Norm - určuje podle které normy bude bar kód zobrazen. V úvodu skriptu metody onDraw jsou v komentáři uvedeny všechny normy, které mohou být pro zobrazení kódu použity
BarWidth - určuje šíři vykreslení čáry bar kódu (v pixelech)
Tyto lze vazbou napojit na zdroj dat.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Vytvořit tlačítko pro nastavení hodnotVytvoří složený grafický prvek s tlačítkem pro nastavení, nebo pouze samostatný prvek zobrazující bar kód hodnoty
Hodnota bar kóduVazba nebo konstantní hodnota bar kódu
Norma pro zpracování bar kóduNorma pro zpracování bar kódu
Code 128
Code 93
Code 39
Interleaved 2 of 5
Codabar
UPC-A - raw
UPC-A auto check digit
EAN - 13 - raw
EAN - 13 auto check digit
EAN - 8 - raw
EAN - 8 auto check digit
Šířka čáry sloupce bar kóduŠířka čáry sloupce bar kódu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice