Promotic

Předkonfigurace "Bar kód zadané hodnoty podle zvolené normy (PmgCanvas)"Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Technologie / QR, Bar kódy - PmgCanvas".

Vznikne samostatný objekt PmgCanvas nebo skupina objektů pro zadání hodnoty, normy a šířky čáry sloupce kódu.

Objekt PmgCanvas má následující proměnné:
BarString - zdroj dat pro zobrazení bar kódu
Norm - určuje podle které normy bude bar kód zobrazen. Na začátku skriptu v metodě "onDraw" jsou v komentáři uvedeny všechny normy, které mohou být pro zobrazení kódu použity
BarWidth - šířka vykreslení čáry bar kódu (v pixelech)
Tyto lze vazbou napojit na zdroj dat.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Vytvořit tlačítko pro zadání hodnotVytvoří složený objekt s tlačítkem pro nastavení, nebo pouze samostatný Pmg objekt zobrazující bar kód hodnoty
Hodnota bar kóduDatová vazba nebo konstantní hodnota bar kódu
Norma pro zpracování bar kóduNorma pro zpracování bar kódu
Code 128
Code 93
Code 39
Interleaved 2 of 5
Codabar
UPC-A - raw
UPC-A auto check digit
EAN - 13 - raw
EAN - 13 auto check digit
EAN - 8 - raw
EAN - 8 auto check digit
Šířka čáry sloupce bar kóduŠířka čáry sloupce bar kódu

Historie:
Pm8.03.16: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.