Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "Kod kreskowy wprowadzonej wartości wg wybranej normy (PmiCanvas)"

Powstanie samodzielny element PmiCanvas lub grupa elementów do wprowadzania wartości, normy oraz szerokości linii słupka kodu.
 
Element graficzny PmiCanvas zawiera następujące zmienne:
BarString - źródło danych do wyświetlenia kodu kreskowego
Norm - określa wg jakiej normy zostanie kod kreskowy wyświetlony. Na początku skryptu metody onDraw znajdują się zakomentarzowane wszystkie normy, które mogą zostać wykorzystane w celu wyświetlenia kodu
BarWidth - określa szerokość wyrysowania linii kodu kreskowego (w pikselach)
Mogą one być powiązane ze źródłem danych.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Stwórz przycisk do wprowadzania wartościWytworzy złożony element graficzny z przyciskiem do ustawienia, lub samodzielny element wyświetlający kod kreskowy wartości
Wartość kodu kreskowegoPowiązanie lub wartość stała kodu kreskowego
Norma, wg której zostanie opracowany kod kreskowyNorma, wg której zostanie opracowany kod kreskowy
Code 128
Code 93
Code 39
Interleaved 2 of 5
Codabar
UPC-A - raw
UPC-A auto check digit
EAN - 13 - raw
EAN - 13 auto check digit
EAN - 8 - raw
EAN - 8 auto check digit
Szerokość linii słupka kodu kreskowegoSzerokość linii słupka kodu kreskowego
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice