Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "Kod kreskowy wprowadzonej wartości wg wybranej normy (PmgCanvas)"

Powstanie samodzielny obiekt PmgCanvas lub grupa obiektów do wprowadzania wartości, normy oraz szerokości linii słupka kodu.
 
Obiekt PmgCanvas zawiera następujące zmienne:
BarString - źródło danych do wyświetlenia kodu kreskowego
Norm - określa wg jakiej normy zostanie kod kreskowy wyświetlony. Na początku skryptu w metodzie "onDraw" znajdują się zakomentarzowane wszystkie normy, które mogą zostać wykorzystane w celu wyświetlenia kodu
BarWidth - określa szerokość wyrysowania linii kodu kreskowego (w pikselach)
Mogą one być powiązane ze źródłem danych.
Konfiguratory, któr można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.

Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.

Wytworzyć przycisk do wprowadzania wartościWytworzy złożony obiekt z przyciskiem do ustawienia, lub samodzielny Pmg obiekt wyświetlający kod kreskowy wartości
Wartość kodu kreskowegoPowiązanie danych lub wartość stała kodu kreskowego
Norma, wg której zostanie opracowany kod kreskowyNorma, wg której zostanie opracowany kod kreskowy
Code 128
Code 93
Code 39
Interleaved 2 of 5
Codabar
UPC-A - raw
UPC-A auto check digit
EAN - 13 - raw
EAN - 13 auto check digit
EAN - 8 - raw
EAN - 8 auto check digit
Szerokość linii słupka kodu kreskowegoSzerokość linii słupka kodu kreskowego

Historia:
Pm8.03.16: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice