Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "QR kod wprowadzonej wartości (PmgCanvas)"Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Technologia / QR kody, kody kreskowe - PmgCanvas".

Powstanie samodzielny obiekt PmgCanvas generator QR kodu lub złożony obiekt PmgBox z PmgCanvas generatorem QR kodu oraz z przyciskiem do ustawienia.

Obiekt PmgCanvas zawiera zmienne:
QRstring - źródło danych do wyświetlenia QR kodu
ECCLevel - ustawi poziom szyfrowania (1-4).
Mogą one być powiązane ze źródłem danych.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Wytworzyć przycisk do wprowadzania wartościWytworzy złożony obiekt z przyciskiem do ustawienia, lub samodzielny Pmg obiekt wyświetlający QR kod wartości
Wartość QR koduPowiązanie lub wartość stała QR kodu
Norma, według której zostanie opracowany QR kodNorma, według której zostanie opracowany QR kod
1
2
3
4

Historia:
Pm8.03.16: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.