Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "QR kod wprowadzonej wartości (PmiCanvas)"

Powstanie samodzielny element PmiCanvas generator QR kodu lub złożony element graficzny PmiPanel z PmiCanvas generatorem QR kodu oraz z przyciskiem ustawienia.
 
Element graficzny PmiCanvas zawiera zmienne:
QRstring - źródło danych do wyświetlenia QR kodu
ECCLevel - ustawi poziom szyfrowania (1-4).
Mogą one być powiązane ze źródłem danych.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Stwórz przycisk do wprowadzania wartościWytworzy złożony element graficzny z przyciskiem do ustawienia, lub samodzielny element wyświetlający QR kod wartości
Wartość QR koduPowiązanie lub wartość stała QR kodu
Norma, wg której zostanie opracowany QR kodNorma, wg której zostanie opracowany QR kod
1
2
3
4
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice