Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "QR kód zadané hodnoty (PmiCanvas)"

Vznikne samostatný prvek PmiCanvas generátor QR kódu nebo složený grafický prvek PmiPanel s PmiCanvas generátorem QR kódu a s tlačítkem pro nastavení.
 
Grafický prvek PmiCanvas má proměnné:
QRstring - zdroj dat pro zobrazení QR kódu
ECCLevel - nastaví úroveň kryptování (1-4).
Ty lze vazbou napojit na zdroj dat.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Vytvořit tlačítko pro nastavení hodnotVytvoří složený grafický prvek s tlačítkem pro nastavení nebo pouze samostatný prvek zobrazující QR kód hodnoty
Hodnota QR kóduVazba nebo konstantní hodnota QR kódu
Norma pro zpracování QR kóduNorma pro zpracování QR kódu
1
2
3
4
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice