Promotic

Předkonfigurace "QR kód zadané hodnoty (PmgCanvas)"Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Technologie / QR, Bar kódy - PmgCanvas".

Vznikne samostatný objekt PmgCanvas generátor QR kódu nebo složený objekt PmgBox s PmgCanvas generátorem QR kódu a s tlačítkem pro nastavení.

Objekt PmgCanvas má proměnné:
QRstring - zdroj dat pro zobrazení QR kódu
ECCLevel - nastaví úroveň kryptování (1-4).
Ty lze vazbou napojit na zdroj dat.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Vytvořit tlačítko pro zadání hodnotVytvoří složený objekt s tlačítkem pro nastavení nebo pouze samostatný Pmg objekt zobrazující QR kód hodnoty
Hodnota QR kóduVazba nebo konstantní hodnota QR kódu
Norma pro zpracování QR kóduNorma pro zpracování QR kódu
1
2
3
4

Historie:
Pm8.03.16: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.