Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Kalendář"

Vytvoří prvek PmiPanel s vnořenými podprvky nakonfigurovanými jako kalendář.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového grafického prvku a je zařazena ve skupině: " / Panel, Instance".
 
Tento složený grafický prvek umožňuje zvolit datum a čas. Inicializační hodnota data a času se nastaví v události onStart. Metoda ChangeDate je systémová metoda pro změnu nastavení. Metoda SetDate ukládá zvolený datum a čas do Proměnné grafického prvku nazvané time a současně zde může být definovaná akce spojená s touto změnou.
 
V předkonfiguraci lze určit, zda čas bude součásti výběru nebo bude určen fixně na určitou hodinu.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Fixní nastavení časuČas bude nastaven vždy na určitou hodinu.
Hodina - jako fixní čast data
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice