Promotic

Předkonfigurace "Kalendář"

Vytvoří objekt PmgBox s vnořenými podobjekty nakonfigurovanými jako kalendář.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Box".

Tento složený objekt umožňuje zvolit datum a čas. Inicializační hodnota datumu a času se nastaví v události onStart. Metoda "ChangeDate" je systémová metoda pro změnu nastavení. Metoda "SetDate" ukládá zvolený datum a čas do Proměnné Pmg objektu s názvem "time" a současně zde může být definovaná akce spojená s touto změnou.

V předkonfiguraci lze určit, zda čas bude součásti výběru nebo bude určen fixně na určitou hodinu.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Fixní nastavení časuČas bude nastaven vždy na určitou hodinu.
Hodina - jako fixní čast data
Viz také:

Historie:
Pm8.03.12: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.