Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onTrendParamsChange - událost objektu TrendsView

Popis:
Událost je vyvolána při startu prohlížeče nebo pokud došlo ke změně základního parametru některého z objektů typu tvTrend (pokud je vytvořen nebo smazán objekt typu tvTrend nebo je změna ve vlastnostech: tvTrend.GraphDefault.Color, tvTrend.ValueMin, tvTrend.ValueMax, tvTrend.Name, tvTrend.Unit nebo tvTrend.ID).

V této události je například vhodné skriptově nastavovat vlastnosti jiných prvků (např. hlavičky trendů - objektu PmTable), které se mají měnit podle aktuálního stavu prohlížení trendů.

Parametry:
pMe(Object) Reference na objekt PmiAx vlastnící tento ActiveX. Referenci na samotný ActiveX objekt lze získat pomocí výrazu pMe.Acx.
bInit(Boolean) Pokud je tento parametr true, pak je to příznak, že je tato událost volána poprvé (při startu).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice