Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LoadCfg - metoda objektu TrendsView

Popis:
Načtení konfiguračních dat prohlížeče.

Konfigurační data jsou data ve formátu XML vytvořená buď voláním metody SaveCfg nebo GetCfg nebo 'ručně', například v textovém editoru.

Syntaxe:
LoadCfg(sCfg As String, nStyle As Long) As Boolean
Volání:
b = oTView.LoadCfg(sCfg, nStyle)
Parametry:
sCfg(String) Zdroj načítaných konfiguračních dat.
"serverfile.tg:" - soubor na serveru v adresáři s konfiguracemi trendů (viz konfigurátor "Cesta ke konfiguračním skupinám"), např. "serverfile.tg:config.tg".

Upozornění! Důležité je, že tento odkaz na konfigurační soubor je platný jak na serveru v lokální aplikaci, tak na klientu ve Web aplikaci. Umožňuje tedy zapsat načtení konfiguračního souboru jednotným způsobem, bez ohledu na to, zda jde o lokální nebo Web aplikaci. V lokální aplikaci se soubor vyčte přímo jako file: a ve Web aplikaci jako http:.

"file:" - Soubor na disku, např. "file:c:/config.tg". Viz Příklad2.
"string:" - Parametr obsahuje samotná konfigurační data - XML formátovaný řetězec. Konfigurace se sice načte i v případě, že se v parametru vynechá string: na začátku, doporučuje se tam ale string: uvádět.
"http:" - HTTP adresa, v parametru je nutno zadat například "http://computer/address/cfg.tg". Viz Příklad3.
"input:" - Výběr ze seznamu.

V seznamu jsou zobrazeny názvy souborů konfigurací uložených ve složce zadané pomocí #cfg:. (např. input:#cfg:).

Na Web klientovi jsou přidány do výběru i ty konfigurační soubory, které klient uložil metodou SaveCfg v dočasném úložišti Web prohlížeče.

Pokud byl definován konfigurační server (metodou AddServer s parametrem sPurpose="cfg"), pak do výběru jsou přidány i konfigurační skupiny z tohoto serveru. Při běhu prohlížeče ve Web obraze jsou navíc do seznamu přidány i konfigurační skupiny ze serveru, ze kterého byl načten obraz.

nStyle(Long) Určuje, jak se mají načítat data do prohlížeče. Vlastnosti prohlížeče jsou vždy přepisovány. Parametr určuje, jak načítat objekty tvTrend v případě, že prohlížeč v době před voláním metody už nějaké objekty tvTrend má vytvořeny (tzn. už prohlíží nějaké grafy).
6 - V prohlížeči existující objekty tvTrend jsou přepsány konfiguračními daty. Pokud neexistují, pak se vytvoří nové a naplní.
10 - Existující objekty tvTrend jsou ponechany. Jsou vytvořeny a přidány nové objekty tvTrend.
11 - Existující objekty tvTrend jsou smazány. Pak jsou vytvořeny a přidány nové objekty tvTrend.
27 - Pokud objekty tvTrend už v prohlížeči existují, pak je nejprve zobrazeno okno s dotazem zda Smazat nejprve obsah prohlížeče (tzn. všechny trendy). Pak jsou vytvořeny a přidány nové objekty tvTrend.
Vrácená hodnota:
true - úspěšné načtení
false - neúspěšné načtení
Poznámka:

Konfigurační data jsou textová data prohlížeče v syntaxi XML jazyka, pokud jsou uložena na disk, pak je nutno je uložit do souboru s příponou *.tg (příponu *.tg zná systém Promotic a umí s daty uloženými v těchto souborech pracovat).

 
Pokud konfigurační data obsahují objekty tvTrend s daty určujícími připojení ke zdrojům dat - trend serverům, pak při běhu prohlížeče v runtime módu jsou po načtení objekty trend připojeny ke zdrojům dat (k serverům).
 
Každé volání metody nastavuje vlastnosti LastCfgSrc, LastCfgTitle. Ve vlastnosti LastCfgTitle je nastaven uživatelský název konfigurační skupiny. Řádek s uživatelským názvem nevzniká automaticky se vznikem konfiguračního souboru voláním metody SaveCfg, je nutno ručně doplnit do obsahu konfiguračního souboru řádek s tímto uživatelsky konfigurovaným názvem, viz popis vlastnosti LastCfgTitle.
Příklad1:
Načtení konfigurace ze souboru na serveru. Před voláním metody jsou existující objekty tvTrend smazány, následně je načtena konfigurace ze souboru na serveru.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Acx;
if (oTView.LoadCfg("serverfile.tg:mycfg.tg", 11))
  //.. konfigurace načtena
Příklad2:
Načtení konfigurace ze souboru na disku. Před voláním metody jsou existující objekty tvTrend smazány, následně je načtena konfigurace ze souboru.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Acx;
if (oTView.LoadCfg("file:c:/mycfg.tg", 11))
  //.. konfigurace načtena
Příklad3:
Načtení konfigurace z HTTP adresy. Prohlížeč trendů zobrazuje trendy z PROMOTIC aplikace AP1. Tento prohlížeč je buď v obraze jiné PROMOTIC aplikace nebo je ve Web obraze prohlíženém v Internet Exploreru. Je potřeba načíst konfiguraci uloženou například v souboru "cfg1.tg". Nechť tento soubor nabízí aplikaci AP1 (tato aplikace je na počítači se síťovým názvem "computerAP1") do Webu pomocí objektu PmWebDir (Identifikátor Web komponenty tohoto objektu je "dir3") na HTTP adrese například "http://computerAP1/dir3/cfg1.tg". Pak lze tuto konfiguraci do prohlížeče načíst:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Acx;
if (oTView.LoadCfg("http://computerAP1/dir3/cfg1.tg", 11))
  //.. konfigurace načtena
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice