Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RemoveAllTrends - metoda objektu TrendsView

Popis:
Metoda slouží k smazání všech trendů, tzn. všech objektů typu tvTrend.
Syntaxe:
RemoveAllTrends
Volání:
oTView.RemoveAllTrends
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice