Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableRowHigh - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Výška řádku dat v tabulkovém módu (v pixelech).
Syntaxe:
TableRowHigh As Long
Volání:
oTView.TableRowHigh = n
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Výška řádku" tohoto objektu.

Vlastnost se používá, jen pokud je nastaven tabulkový mód.

Příklad:
Viz komplexní příklad v metodě TableTimeColumnWidth.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice