Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeZoomMax - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Maximální mez nastavení rozsahu (délky) časové osy prohlížeče. Prohlížeči nelze nastavit rozsah časové osy větší než je TimeZoomMax.
Syntaxe:
TimeZoomMax As Variant
Volání:
oTView.TimeZoomMax = n
Hodnoty:
číselná hodnota - Délka osy je udána v reálném čísle znamenajícím počet dní (např. 0.5 je půl dne). Hodnota -1 znamená, že maximální mez nastavení rozsahu není omezena.
textová hodnota - Časové rozpětí lze nastavovat ve tvaru textu. V takovém případě je to reálné číslo následované identifikátorem časové hodnoty (sec,min,hour,day). Příklad: "1.5sec", "1min30sec".
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Maximální rozsah čas.osy [sec] (-1 = neomezeno)" tohoto objektu. Používá se, jen pokud je nastaven grafický mód. V případě čtení z vlastnosti se vrací vždy číselná hodnota. Počáteční hodnota vlastnosti je nastavena na 1460, což odpovídá 4 rokům.

V javascriptu se nastavuje/vrací jako číselná hodnota hodnota časového intervalu v milisekundách.

Příklad1:
oTView.TimeZoomMax = 1.5
Příklad2:
oTView.TimeZoomMax = "0.5day"
Příklad3:
oTView.TimeZoomMax = "1hour30min"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice