Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onTimeChange - událost objektu TrendsView

Popis:
Událost je vyvolána při změně počátečního nebo koncového času prohlížeče.
Parametry:
pMe(Object) Reference na objekt PmiAx vlastnící tento ActiveX. Referenci na samotný ActiveX objekt lze získat pomocí výrazu pMe.Acx.
rangeType(String) Typ změny rozsahu časové osy.
"minmax" - Pro grafický mód. Byl změněn levý i pravý čas, nové hodnoty jsou v parametrech timeMinNew a timeMaxNew.
"mincount" - Pro tabulkový mód. Byl změněn nejstarší (spodní) čas, nová hodnota je v parametru timeMinNew. V timeMaxNew je Empty.
"maxcount" - Pro tabulkový mód. Byl změněn nejnovejší (horní) čas, nová hodnota je v parametru timeMaxNew. V timeMinNew je Empty.
bZoomChanged(Boolean) Příznak, že došlo ke změně rozsahu časové osy nebo jen k posunutí.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód. Pro tabulkový mód je vždy false.

false - bylo jen posunutí časové osy
true - byl změněn i rozsah časové osy
timeMinNew[pro čtení i zápis] (Date) Počáteční nový čas (od)
timeMinType[pro čtení i zápis] (Long) Typ času parametru timeMinNew. Parametr nabývá hodnot stejných jako ve vlastnosti TimeSetType.
timeMaxNew[pro čtení i zápis] (Date) Koncový nový čas (do)
timeMaxType[pro čtení i zápis] (Long) Typ času parametru timeMaxNew. Parametr nabývá hodnot stejných jako ve vlastnosti TimeSetType.
Poznámka:

Každá změna v nastavení časů levého či pravého okraje prohlížeče (např. voláním metod ScrollTime a ZoomTime, tiknutím autoscrollu nebo uživatelsky posunem časové osy - tažením myši) vyvolává automaticky žádost objektů tvTrend o data a vyvolává událost onReadData.

 
V čase vyvolání této události ještě nedošlo k vyslání žádosti objektů tvTrend (pokud jsou připojeny k nějakému serveru) o data a taktéž ještě nebyla vyvolána událost onReadData. Parametry timeMinNew a timeMaxNew lze v této události změnit a ovlivnit tak chování prohlížeče.

Ve skriptu této události lze z vlastností TimeMin a TimeMax přečíst ještě původní časy před vyvoláním posunu časové osy.

 
Tato událost je vyvolána i při inicializaci prohlížeče trendů při otevření obrazu.
 
Tato událost je funkční i pro Web obrazy. Nefunguje však zápis do proměnných timeMin.. a timeMax...
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice