Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableTimeFont - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Písmo ve sloupci časů v tabulkovém módu. Vlastnost vrací objekt ObjectFont. Zápisem do jeho vlastností lze změnit vzhled písma.
Syntaxe:
TableTimeFont As Object
Volání:
Set oFont = oTView.TableTimeFont
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Písmo" tohoto objektu.

Vlastnost se používá, jen pokud je nastaven tabulkový mód.

Příklad1:
Dim oFont
Set oFont = oTView.TableTimeFont
oFont.Size = 8
oFont.Bold = true
oFont.Italic = true
oFont.Name = "MS Sans Serif"
Příklad2:
Viz komplexní příklad v metodě TableTimeColumnWidth.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice