Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeMin - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Čas levého okraje prohlížeče. Přednastavená hodnota je hodnota aktualního času zmenšená o jednu hodinu.

Pokud je čas nastavován, pak je předpokládán podle nastavení vlastnosti TrendsView.TimeSetType tzn. "lokální čas", "zimní čas" nebo "letní čas".

Syntaxe:
TimeMin As Variant
Volání:
t = oTView.TimeMin
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Aby se při zápisu změna projevila vizuálně, musí se následně volat metoda Draw.

Pokud je zadáván zároveň čas TimeMin a TimeMax, pak je vhodnější pro nastavení obou časů volat metodu ZoomTime s parametrem nType=1, než nastavovat obě vlastnosti TimeMin a TimeMax.

Pokud je časovou osou zobrazován relativní časový interval (není zobrazován datum, na časové ose je čas, například od 0 sec do 10 sec), pak je nutno nastavovat čas explicitně s uvedením datového typu, oTView.TimeMin = CDate(0), oTView.TimeMax = CDate(10/24/3600), což odpovídá rozsahu časové osy od 0 do 10 sekund.

Pokud je nastaven tabulkový mód, pak se nastaví dolní část tabulkového prohlížeče na zadaný čas. Hodnota TimeMax nemá význam.

Viz také:
Příklad1:
Čas má být zadáván jako "lokální čas" ("zimní čas" v zimním období a "letní čas" v letním období.):
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Acx;
oTView.TimeSetType = 1;
oTView.TimeMin = t;  //lokální čas
oTView.Draw();
Příklad2:
Čas má být zadán jako "zimní čas" a to i v letním období:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTView.TimeSetType = 2;
oTView.TimeMin = t;  //zimní čas
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice