Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AutoscrollRate - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Perioda v sekundách, se kterou dočítá prohlížeč data ze zdroje trendu u všech objektů tvTrend, které byly metodou tvTrend.Connect připojeny k nějakému zdroji dat. Data jsou dočítána pouze pokud je vlastnost Autoscroll nastavena na true.

Je možné zadat hodnotu jen větší nebo rovno 0.2 sekundy.

Při dočítání je také vyvolávána událost onReadData.

Syntaxe:
AutoscrollRate As Double
Volání:
oTView.AutoscrollRate = n
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Perioda dočítání dat" tohoto objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice